Thông báo Thông báo

Quay lại

26 Cụm, Khối thi đua tham dự Hội thi về phong trào thi đua yêu nước và gương điển hình tiên tiến thành phố

Căn cứ Kế hoạch số 1001/KH ngày 27 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tổ chức Hội thi tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước và gương điển hình tiên tiến. Tập thể Khối thi đua I gồm: Văn phòng Đoàn Đại biều Quốc hội và Hội đồng nhân dân Thành phố; Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Sở Tư pháp; Sở Nội vụ; Thanh tra Thành phố; Ban Dân tộc đã cùng phối hợp cử thành viên tham dự Hội thi tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước và gương điển hình tiên tiến.

Hội thi nhằm tuyên truyền, giới thiệu những thành tựu về phong trào thi đua yêu nước của Thành phố Hồ Chí Minh, sự đổi mới về nội dung, phương thức tổ chức phong trao thi đua, công tác phát hiện, biểu dương, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, tuyên truyền và nhân rộng những mô hình hay, những phương pháp, những sáng kiến cải tiến kỹ thuật mang lại hiệu quả thiết thực trong phong trào thi đua yêu nước của Thành phố. 

Sau khi tham dự vòng Sơ khảo và vòng Chung kết; Tập thể Khối thi đua I vinh dự được Ban tổ chức trao giải Khuyến khích của Hội thi.  

 

Danh mục Danh mục