Tổ chức bộ máy

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (20/08/2021)
Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân Quận 5 (13/08/2021)
Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện Cần Giờ (20/01/2021)
Triển khai thực hiện Nghị định số 108/2020/NĐ-CP (20/01/2021)
Tinh giản biên chế đợt 10 năm 2020 (20/01/2021)
Tinh giản biên chế đợt 9 năm 2020 (09/12/2020)
Báo cáo biên chế (21/10/2020)
Kiện toàn và đổi tên "Tổ Công tác hỗ trợ người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh vào Thành phố Hồ Chí Minh đề làm việc" Thành "Tổ công tác hỗ trợ người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp, sinh viên học sinh nhập cảnh vào Thành phố Hồ Chí Minh" (19/10/2020)
Thành lập tổ công tác liên ngành giải quyết các nội dung liên quan đến 206 trường hợp ký hợp ký hợp đồng thuê khoán đất tại Nông trường Tam Tân (cũ) thuộc Khu đô thị Tây Bắc, huyện Củ Chi (19/10/2020)
Thành lập Tổ Công tác bàn giao, tiếp nhận các hạng mục, công trình xây dựng dự án Giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) (19/10/2020)
Thành lập Tổ Công tác liên ngành chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (19/10/2020)
Thành lập Hội đồng thẩm định Quy trình vận hành và đầu tư hệ thống SCADA các công trình thuộc dự án Giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) theo hình thức đối tác công tư (Hợp đồng BT) (19/10/2020)
Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Dự án Xây dựng Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh (19/10/2020)
Thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - năm 2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (19/10/2020)
Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 Thành phố Hồ Chí Minh (19/10/2020)
Thành lập Ban Chỉ đạo An ninh lương thực trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 (19/10/2020)
Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm Thành phố Hồ Chí Minh (19/10/2020)
Tinh giản biên chế đợt 8 năm 2020 (16/10/2020)
Tổ chức lại Trung tâm Văn hóa Quận 8 và Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 8 thành Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận 8 (02/10/2020)
Tinh giản biên chế đợt 7 năm 2020 (28/09/2020)
Xem theo ngày:
Xem