Tin tức sự kiện

phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương và thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên năm 2019 (31/03/2021)
TÌNH HÌNH TRONG NGÀY BẦU CỬ 25/4/2004 Vào lúc 19 giờ (22/04/2010)
TÌNH HÌNH TRONG NGÀY BẦU CỬ 25/4/2004 Vào lúc 10 giờ (22/04/2010)
TÌNH HÌNH TRONG NGÀY BẦU CỬ 25/4/2004 Vào lúc 12 giờ (22/04/2010)
TÌNH HÌNH TRONG NGÀY BẦU CỬ 25/4/2004 Vào lúc 14 giờ (22/04/2010)
TÌNH HÌNH TRONG NGÀY BẦU CỬ 25/4/2004 Vào lúc 16 giờ (22/04/2010)
TÌNH HÌNH TRONG NGÀY BẦU CỬ 25 / 4 / 2004 Vào lúc 18 giờ (22/04/2010)
TÌNH HÌNH TRONG NGÀY BẦU CỬ 25 / 4 / 2004 Vào lúc 18 giờ (22/04/2010)
Danh sách Đại biểu Hội đồng Nhân dân TPHCM Khóa VII (nhiệm kỳ 2004 - 2009) (22/04/2010)
Danh sách những người trúng cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Khóa VII - Nhiệm kỳ 2004 - 2009 theo từng đơn vị bầu cử (22/04/2010)
Hướng dẫn việc kiểm phiếu và tổng hợp kết quả bầu cử Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân các cấp nhiệm kỳ 2004-2009 (22/04/2010)
Hướng dẫn việc kiểm phiếu và tổng hợp kết quả bầu cử Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân các cấp nhiệm kỳ 2004-2009 (22/04/2010)
Một số hình ảnh tại kỳ họp lần thứ 1 Hội đồng Nhân dân TP. Hồ Chí Minh - khóa VII (22/04/2010)
Sơ đồ hướng dẫn chi tiết phòng bỏ phiếu bầu cử Đại Biểu HĐND 3 cấp - dành cho phòng phiếu có bố trí 1 thùng phiếu bầu cho 3 cấp (22/04/2010)
Danh sách 28 đơn vị bầu cử Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân TPHCM khóa VII nhiệm kỳ 2004-2009 (22/04/2010)
Kỳ họp thứ 1 Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2009 (22/04/2010)
Các vị lãnh đạo thành phố theo dõi cuộc bầu cử (22/04/2010)
Xem theo ngày:
Xem