Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

Điều động, bổ nhiệm Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận

Ngày 11/01/2023, ông Lâm Hùng Tấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã công bố Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc điều động và bổ nhiệm ông Huỳnh Thành Nhân, Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, giữ chức vụ Kiểm soát viên chuyên trách Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận; thời hạn giữ chức vụ là 05 năm.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Huỳnh Thành Nhân gửi lời cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Thành phố, đồng thời cũng nhận định đây là nhiệm vụ mới, khó khăn đòi hỏi kiến thức rộng để giúp cơ quan đại diện chủ sở hữu kiểm tra, giám sát hoạt động của doanh nghiệp nhà nước; đồng chí hứa sẽ cố gắng hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

Danh mục Danh mục