Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức, thẩm định vị trí việc làm và lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác thanh niên thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ

Ngày 09/02/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đã ký ban hành Quyết định số 371/QĐ-UBND về công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức, thẩm định vị trí việc làm và lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác thanh niên thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ. 

Theo đó, Quyết định công bố danh mục 15 thủ tục hành chính, gồm: 10 thủ tục công bố mới, 03 thủ tục sửa đổi, bổ sung; 02 thủ tục bãi bỏ. 

Danh mục cũng sẽ được đảng tải trên Công thông in điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ: http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx

Vui lòng truy cập Quyết định tại đây

 

Danh mục Danh mục