Thông tin cải cách hành chính

Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Chương trình hành động số 18 – CtrHĐ/TU của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X về Chương trình CCHC giai đoạn 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2030 (03/11/2020)
Bản tin điện tử cải cách hành chính số 44/2020 của BCĐ CCHC Chính phủ (02/11/2020)
Bản tin điện tử cải cách hành chính số 43/2020 của BCĐ CCHC Chính phủ (02/11/2020)
Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai đánh giá xác định chỉ số cải cách hành chính của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện trên địa bàn thành phố năm 2020 (26/10/2020)
Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (26/10/2020)
Bản tin điện tử cải cách hành chính số 42/2020 của BCĐ CCHC Chính phủ (19/10/2020)
Bản tin điện tử cải cách hành chính số 41/2020 của BCĐ CCHC Chính phủ (12/10/2020)
Bản tin điện tử cải cách hành chính số 40/2020 của BCĐ CCHC Chính phủ (05/10/2020)
Bản tin điện tử cải cách hành chính số 39/2020 của BCĐ CCHC Chính phủ (29/09/2020)
Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính (29/09/2020)
Phục vụ Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước và chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần XI
Bản tin điện tử cải cách hành chính số 38/2020 của BCĐ CCHC Chính phủ (21/09/2020)
Bản tin điện tử cải cách hành chính số 37/2020 của BCĐ CCHC Chính phủ (15/09/2020)
Bản tin điện tử cải cách hành chính số 36/2020 của BCĐ CCHC Chính phủ (15/09/2020)
Bản tin điện tử cải cách hành chính số 35/2020 của BCĐ CCHC Chính phủ (31/08/2020)
Thông báo Kết quả cuộc họp về kết quả xử lý phản hồi thông tin của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin 1022 trong quý II/2020 (28/08/2020)
Bản tin điện tử cải cách hành chính số 34/2020 của BCĐ CCHC Chính phủ (25/08/2020)
Bản tin điện tử cải cách hành chính số 32/2020 của BCĐ CCHC Chính phủ (10/08/2020)
Bản tin điện tử cải cách hành chính số 31/2020 của BCĐ CCHC Chính phủ (03/08/2020)
Sở Nội vụ triển khai góp ý dự thảo Quyết định ban hành Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện (28/07/2020)
Sở Nội vụ hướng dẫn triển khai kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 (28/07/2020)
Xem theo ngày:
Xem