Thông tin báo chí

THỰC HIỆN PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU NĂM 2021 (09/02/2021)
GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN 2 – NĂM 2021, LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC (19/01/2021)
Ông NGUYỄN VĂN ĐỨC được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 12 (04/02/2015)
Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân dân Quận 12 đối với bà LÊ THỊ HỒNG NGA (04/02/2015)
Bà NGUYỄN THỊ HẠNH được bổ nhiệm giữ chức Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè (03/02/2015)
Miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè đối với ông HỒ QUANG THẮNG (03/02/2015)
Ông CAO VĂN PHÁT được bổ nhiệm giữ chức Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè (03/02/2015)
Ông NGUYỄN VĂN KHỪ được bổ nhiệm giữ chức Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè (03/02/2015)
Miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân quận Bình Tân đối với ông TRẦN MINH KHIÊM (03/02/2015)
Ông TRẦN VĂN NGỌC được bổ nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân quận Bình Tân (03/02/2015)
Miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân quận Bình Tân đối với bà NGUYỄN THỊ NGỌC (03/02/2015)
Miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân quận Bình Tân đối với ông NGUYỄN MINH HÙNG (03/02/2015)
Bà VÕ NGỌC TUYẾT NGA được bổ nhiệm giữ chức Ủy viên Ủy ban nhân dân quận Bình Tân (03/02/2015)
Miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè đối với ông LÊ VĂN TÒNG (03/02/2015)
Miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè đối với ông ĐOÀN NGỌC ĐỨC (03/02/2015)
Miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân quận Bình Tân đối với ông NGUYỄN ANH CƯỜNG (03/02/2015)
Ông NGUYỄN MẠNH BẢO được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viên Đa khoa Khu vực Hóc Môn (02/02/2015)
Bà NGUYỄN THỊ VY UYÊN được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng Thành phố (02/02/2015)
Bà BÙI THỊ DIỄM THU được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (02/02/2015)
Bà PHAN KIỀU THANH HƯƠNG được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 (02/02/2015)
Xem theo ngày:
Xem