Sơ đồ trang thông tin

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Giới thiệu Sở Nội vụ Giới thiệu chung Quyết định thành lập Chức năng nhiệm vụ Quy chế Quy chế tổ chức hoạt động Quy chế làm việc Quy chế Cổng Thông tin điện tử Cơ sở pháp lý Giới thiệu tổ chức Sơ đồ tổ chức Nhân sự lãnh đạo Đơn vị trực thuộc Văn phòng sở Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ Phòng công chức, viên chức Phòng XD chính quyền và công tác thanh niên Thanh tra sở Phòng cải cách hành chính Chi cục Văn thư - lưu trữ Ban tôn giáo Ban thi đua – khen thưởng Trung tâm lưu trữ lịch sử Thành phố Ban quản lý dự án CCHC Thông tin nổi bật Tin chuyên ngành Văn phòng sở Phòng Tổ chức, biên chế Phòng Công chức Viên chức Phòng Xây dựng chính quyền Thanh tra sở Phòng cải cách hành chính Phòng Tổ chức phi chính phủ và công tác thanh niên Chi cục Văn thư - Lưu trữ Ban tôn giáo Ban thi đua - khen thưởng Thông tin báo chí Thông tin tuyên truyền Phổ biến pháp luật Xử phạt Thông tin hoạt động Thông tin chung Thông tin cải cách hành chính Sự kiện đặc biệt Tổ chức bộ máy Công chức - viên chức Chỉ đạo điều hành Phản hồi kiến nghị của TC-CN Hướng dẫn thủ tục hành chánh Cơ quan ban hành Thủ tục hành chính Thành phố Thủ tục hành chính Áp dụng tại Sở Thủ tục hành chính ISO 9001:2015 Thủ tục hành chính Quận/Huyện Thủ tục hành chính Phường/Xã Lĩnh vực 1. cán bộ (2 TT) 2. tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập (6 TT) 3. Quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện (8 TT) 4. Quản lý nhà nước về hội (6 TT) 5. Lưu trữ (4 TT) 6. Thi đua-Khen thưởng (14 TT) 7. Tôn giáo (19 TT) 8. Tình trạng xử lý Thủ tục hành chính Góp ý thủ tục hành chính Đóng góp ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật Văn bản quản lý nhà nước Ủy ban bầu cử Thành phố Văn bản Trung ương Văn bản Thành phố Danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV Danh sách ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân TPHCM nhiệm kỳ 2021 - 2026 Thông tin hoạt động Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026 Đội ngũ công chức, viên chức Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng Thông tin bổ nhiệm Dự án hạng mục đầu tư Chuẩn bị đầu tư Đang thực hiện Đã hoàn tất Danh mục dự án Dự án hỗ trợ CCHC Chiến lược & quy hoạch Giao tiếp trực tuyến Hỏi đáp trực tuyến Ý kiến người dân Thư viện hình ảnh Hình ảnh hoạt động Hình ảnh tuyên truyển Thư viện video clip Tiện ích website Download Unicode Thư mời họp Nghiên cứu trao đổi Đảng và Đoàn thể Đảng bộ Sở Nội vụ Công đoàn Sở Nội vụ Hội Cựu chiến binh Sở Nội vụ Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Sở Nội vụ Hội Luật gia Sở Nội vụ Người phát ngôn Bầu cử quốc hội khóa XII Các cuộc bầu cử và nhân sự của HĐND và UBND TP.HCM Danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM khóa VII Đơn vị bầu cử số 1 (Quận 1) Đơn vị bầu cử số 2 (Quận 2) Đơn vị bầu cử số 3 (Quận 3) Đơn vị bầu cử số 4 (Quận 4) Đơn vị bầu cử số 5 (Quận 5) Đơn vị bầu cử số 6 (Quận 6) Đơn vị bầu cử số 7 (Quận 7) Đơn vị bầu cử số 8 (từ phường 1 đến phường 7 quận 8) Đơn vị bầu cử số 9 (từ phường 8 đến phường 16 quận 8) Đơn vị bầu cử số 10 (Quận 9) Đơn vị bầu cử số 11 (Quận 10) Đơn vị bầu cử số 12 (Quận 11) Đơn vị bầu cử số 13 (Quận 12) Đơn vị bầu cử số 14 (Từ phường 1 đến phường 14 quận Bình Thạnh) Đơn vị bầu cử số 15 (Từ phường 15 đến phường 28 quận Bình Thạnh) Đơn vị bầu cử số 16 (Từ phường 1 đến phường 11 quận Gò vấp) Đơn vị bầu cử số 17 (Từ phường 12 đến phường 17 quận Gò vấp) Đơn vị bầu cử số 18 (Quận Phú Nhuận) Đơn vị bầu cử số 19 (Từ phường 1 đến phường 9 Quận Tân Bình) Đơn vị bầu cử số 20 (Từ phường 10 đến phường 15 Quận Tân Bình) Đơn vị bầu cử số 21 (Quận Tân Phú) Đơn vị bầu cử số 22 (Quận Thủ đức) Đơn vị bầu cử số 23 (Quận Bình Tân) Đơn vị bầu cử số 24 (Huyện Bình Chánh) Đơn vị bầu cử số 25 (Huyện Cần Giờ) Đơn vị bầu cử số 26 (Huyện Củ Chi) Đơn vị bầu cử số 27 (Huyện Hóc Môn) Đơn vị bầu cử số 28 (Huyện Nhà Bè) Hỏi đáp về bầu cử Tin tức sự kiện Thông tin bầu cử Kế hoạch bầu cử Hướng dẫn tổ chức ngày bầu cử Các mốc tiến hành bầu cử HĐND