Liên hệ

Sở nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh

 

Địa chỉ: Số 86B Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84-8)-38295110    (84-8)-38292248    Fax: (84-8)-38231489

Email: snv@tphcm.gov.vn

Nguồn: Sở Nội Vụ