Công đoàn Sở Nội vụ

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ SỞ NỘI VỤ PHỐI HỢP CƠ QUAN SỞ NỘI VỤ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020 (19/01/2021)
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ SỞ NỘI VỤ THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ THÀNH VIÊN CƠ QUAN SỞ NỘI VỤ (19/01/2021)
Hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2020) và 10 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 – 20/10/2020) tại Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ (26/10/2020)
Đoàn thể Sở Nội vụ tổ chức kỉ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020) (07/08/2020)
Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ triển khai Kế hoạch Tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022 (28/07/2020)
Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ tham gia Hội diễn văn nghệ năm 2020 với chủ đề " Mãi mãi niềm tin theo Đảng" (30/07/2020)
Triển khai thực hiện các chỉ tiêu phong trào công chức, viên chức, lao động hoạt động công đoàn của Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ năm 2020 (09/04/2020)
Sở Nội vụ nâng cao chất lượng hoạt động của 04 đoàn thể (09/04/2020)
Các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1980 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng tại Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ (09/04/2020)
Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ vận động tăng cường thực hiện các phong trào thi đua và chủ động phòng chống dịch Covid-19 (09/04/2020)
Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ vận động ủng hộ đóng góp 01 ngày lương tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ đông bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn (09/04/2020)
Xem theo ngày:
Xem