Thông báo Thông báo

Quay lại

Ủy ban nhân dân Thành phố về nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

Chiều ngày 01 tháng 11 năm 2022, Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố Quyết định số 30/QĐ-UBND-TC ngày 28 tháng 9 năm 2022 về nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Hồ Văn Dũng Anh, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị Tây Bắc Thành phố kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2022 (đính kèm)

Danh mục Danh mục