Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ

Quay lại

Về điều động cán bộ

Ngày 01 tháng 11 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ký Quyết định số 39/QĐ-UBND-TC về việc điều động ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đến nhận công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam.

Danh mục Danh mục