Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị giao ban công tác ngành Nội vụ quý I; 05 tháng đầu năm 2023 và triển khai công tác quý II năm 2023

Nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác ngành Nội vụ quý I, 05 tháng đầu năm 2023 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác quý II năm 2023; tập trung lắng nghe, ghi nhận và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; tạo tiền đề hoàn thành các nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ trong năm 2023; qua đó, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa Sở Nội vụ với các Phòng Nội vụ quận, huyện, thành phố Thủ Đức; ngày 12 tháng 5 năm 2023, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị giao ban công tác ngành Nội vụ quý I; 05 tháng đầu năm 2023 và triển khai công tác quý II năm 2023.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí là lãnh đạo các tổ chức thuộc và trực thuộc Sở; 21 quận, huyện và thành phố Thủ Đức. Ông Huỳnh Thanh Nhân, Thành ủy viên, Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ; bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; ông Nguyễn Duy Tân, Phó Giám Sở Nội vụ, kiêm Trưởng ban Ban Tôn giáo đã chủ trì Hội nghị.

Ông Huỳnh Thanh Nhân, Thành ủy viên, Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu kết luận tại Hội nghị

Năm 2023, Thành phố Hồ Chí Minh xác định chủ đề “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội”. Trong đó, chính quyền Thành phố tập trung đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và sắp xếp tổ chức, bộ máy nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển mới. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, nâng cao thứ hạng của Thành phố đối với các chỉ số cải cách hành chính; nâng cao sự hài lòng của người dân.

Trong kỳ, ngành Nội vụ đã góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2023 và Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện Chủ đề năm 2023, đã tham mưu UBND Thành phố triển khai thực hiện Quyết định về Kế hoạch xây dựng Đề án sắp xếp khu phố - ấp trên địa bàn Thành phố; Đề án cơ cấu, số lượng cán bộ, công chức phường, xã, thị trấn đông dân tại Thành phố; tích cực phối hợp, tham mưu UBND Thành phố Đề án thành lập cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; triển khai thực hiện  tinh giản biên chế công chức hành chính và giảm số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước giai đoạn 2023 - 2026 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Tập trung triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 3815/KH-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2022 của UBND Thành phố về thực hiện chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Quang cảnh Hội nghị

Bên cạnh những mặt nổi bật, ngành Nội vụ Thành phố vẫn còn một số hạn chế nhất định, công việc chậm tiến độ và chưa đảm chất lượng như công tác tinh giản biên chế, giảm số người hưởng lương từ ngân sách nhà nước đạt tỷ lệ còn thấp; công khai tiến độ giải quyết thủ tục hành chính còn chậm so với quy định; người dân và doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính; việc tham mưu Đề án cơ cấu, số lượng cán bộ, công chức phường, xã, thị trấn đông dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh chưa đảm bảo tiến độ đề ra bởi nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan.

Hội nghị thảo luận

Tại Hội nghị, các đồng chí là Trưởng các tổ chức thuộc và trực thuộc Sở đã triển khai các nội dung mới, cần tập trung thực hiện như: việc tổ chức kỳ thi tuyển công chức Thành phố năm 2023; chuẩn bị Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện thực hiện Nghị quyết số 131/2020/QH14 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh; xây dựng Kế hoạch và lộ trình tinh giản biên chế theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố; tiếp tục rà soát các giải pháp sáng tạo trong thực hiện Kết luận số 14-KL/TW ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; phát động phong trào thi đua chào mừng 78 năm ngày Thành lập ngành Nội vụ (28/8/1945 - 28/8/2023)… đồng thời hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của các Phòng Nội vụ quận, huyện, thành phố Thủ Đức và đề ra các giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, xây dựng đạo đức công vụ của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động… nhằm thực hiện Chủ đề năm 2023 của Thành phố.

 Phát biểu kết luận tại hội nghị, ông Huỳnh Thanh Nhân, Thành ủy viên, Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị các tổ chức thuộc và trực thuộc Sở tăng cường tính kết nối liên thông, đồng bộ và phối hợp chặt chẽ Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức, bảo đảm các công việc thường xuyên thông suốt, giải quyết dứt điểm, không để tồn đọng, trễ hạn hồ sơ của cá nhân, tổ chức. Các kiến nghị, thắc mắc của Phòng Nội vụ quận, huyện và thành phố Thủ Đức trong cuộc họp giao ban cần được trả lời cụ thể, rõ ràng, hướng dẫn chi tiết những điều cần biết trong ngành Nội vụ. Bên cạnh đó, Phòng Nội vụ quận, huyện và thành phố Thủ Đức cần tiếp thu những nội dung cần lưu ý của các tổ chức thuộc và trực thuộc Sở đã thông tin để triển khai thực hiện trong 07 tháng cuối năm. Công tác quản lý nhà nước về Tôn giáo cần phải được chú trọng. Tập trung tham mưu Ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức về Kế hoạch và lộ trình tinh giản biên chế theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố; rà soát, thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả; tham mưu Ủy ban nhân dân thực hiện công tác kiểm tra cải cách hành chính, kiểm tra công vụ; tăng cường kiểm tra đột xuất đối với các trường hợp hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết quá hạn, tồn đọng kéo dài, xác định rõ nguyên nhân, đề xuất các giải pháp khắc phục cụ thể. Tiếp tục thực hiện kế hoạch sắp xếp khu phố, ấp của UBND Thành phố; Đề án chuyển huyện thành quận (hoặc thành phố thuộc Thành phố Hồ chí Minh) giai đoạn 2021 - 2030 của 05 huyện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo kịp thời để phối hợp xem xét, giải quyết.

Thu Hương

Danh mục Danh mục