angle-left Bà TRẦN THỊ NGỌC TUYẾT

- Cử nhân ngành Châu Á chuyên ngành Trung Quốc học.
- Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Phường 9, Quận 5
Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Khóa VII (Nhiệm kỳ 2004 – 2009)
Bầu cử ngày 25-4-2004
Đơn vị bầu cử số: 5

TRẦN THỊ NGỌC TUYẾT, sinh ngày 25 tháng 4 năm 1980, quê quán Xã Vĩnh Thái, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị. Hiện cư ngụ tại số 100/11A đường Hùng Vương, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
      Từ tháng 9 năm 1995 đến tháng 6 năm 1997: Bà là Phó Bí thư Chi đoàn Lớp 10A2, 11A2 Đoàn Trường Trung học Phổ thông Trần Khai Nguyên.
      Từ tháng 6 năm 1997 đến tháng 10 năm 1998: Bà là Phó Bí thư Chi đoàn Khu phố 4A - Đoàn Phường 9, phụ trách công tác Nữ thanh của Hội Phụ nữ Phường 9, Quận 5.
      Từ tháng 10 năm 1998 đến nay: Bà là Ủy viên Ban chấp hành Đoàn phường 9 phụ trách công tác kiểm tra, Bí thư Chi đoàn Khu phố 4A, Tổ phó Tổ dân phố 53 phụ trách công tác thanh niên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 9, Quận 5.
      Bà TRẦN THỊ NGỌC TUYẾT được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Khóa VII (Nhiệm kỳ 2004 – 2009), đơn vị bầu cử số 5 – Quận 5.

 
HỘI ĐỒNG BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TP HỒ CHÍ MINH

Nguồn: Khác