Bỏ qua nội dung chính

DANH MỤC

Thông tin chung Thứ Ba, 24/07/2018, 00:39
Chuyển Công ty TNHH một thành viên Cây trồng Thành phố 100% vốn nhà nước là công ty thành viên trực thuộc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH một thành viên về làm doanh nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh  (15/05)
Ngày 09 tháng 5 năm 2018, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đã ký ban hành Quyết định số 1902/QĐ-UBND về việc Chuyển Công ty TNHH một thành viên Cây trồng Thành phố 100% vốn nhà nước là công ty thành viên trực thuộc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH một thành viên về làm doanh nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
Ông LÊ VĂN LÀM, Phó Giám đốc Sở Nội vụ được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội  (15/05)
Ngày 05 tháng 3 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã ký Quyết định số 25/QĐ-UBND-TC về nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Lê Văn Làm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ. Thời gian nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2018./.
Ông VÕ VĂN LONG, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội  (15/05)
Ngày 21 tháng 02 năm 2018, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến đã ký Quyết định số 22/QĐ-UBND-TC về nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Võ Văn Long, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Thời gian nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2018./.
Ông DƯƠNG MINH QUANG, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn một thành viên được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội  (15/05)
Ngày 13 tháng 02 năm 2018, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm đã ký Quyết định số 21/QĐ-UBND-TC về nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Dương Minh Quang, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Thời gian nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ...
Ông LÊ ĐÔNG TRIỀU, Phó Trưởng ban Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.  (15/05)
Ngày 08 tháng 02 năm 2018, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm đã ký Quyết định số 18/QĐ-UBND-TC về nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Lê Đông Triều, Phó Trưởng ban Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 01 tháng 5 năm ...
Ông PHẠM CÔNG NGHĨA, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội  (15/05)
Ngày 06 tháng 02 năm 2018, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thu đã ký Quyết định số 17/QĐ-UBND-TC về nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Phạm Công Nghĩa, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên. Thời gian nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội ...
Ông Nguyễn Hoàng Anh được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên  (15/05)
Ngày 09 tháng 5 năm 2018, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm đã ký Quyết định số 42/QĐ-UBND-TC về bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Anh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một Thành viên, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một ...
Tổ chức hội thi "Bí thư chi bộ giỏi" lần 2  (27/03)
Ngày 26 tháng 3 năm 2018, Sở Nội vụ tổ chức hội thi "Bí thư chi bộ giỏi" lần 2.
Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  (08/01)
Ngày 29 tháng 12 năm 2017, Phó Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thu đã ký Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND về ban hành Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (đính kèm)./.
Thông tin, tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện các dịch vụ công trực tuyến của Bộ Nội vụ  (05/01)
Căn cứ Công văn số 6964/BNV-TTTT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Nội vụ về thông tin, tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện các dịch vụ công trực tuyến của Bộ Nội vụ. Sở Nội vụ thông báo để người dân, tổ chức biết và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến của Bộ Nội vụ. Trong quá trình khai thác sử dụng dịch vụ công, các tổ chức, cá nhân ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
SỐ LƯỢT TRUY CẬP