Bỏ qua nội dung chính

DANH MỤC

Thông tin chung Thứ Tư, 21/11/2018, 19:19
Ông HUỲNH VĂN HỒNG NGỌC, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban ban Dân tộc Thành phố  (12/11)
Ngày 08 tháng 11 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã ký Quyết định số 104/QĐ-UBND-TC về điều động và bổ nhiệm ông Huỳnh Văn Hồng Ngọc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn đến giữ chức vụ Trưởng ban Ban Dân tộc Thành phố; thời gian giữ chức vụ là 05 năm. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Giải quyết thôi việc theo nguyện vọng đối với ông Ngô Văn Triển - Trưởng ban Ban Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh  (12/11)
Ngày 31 tháng 10 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã ký Quyết định số 97/QĐ-UBND-TC về chấp thuận cho thôi việc đối với ông Ngô Văn Triển - Trưởng ban Ban Dân tộc. Được thôi việc theo nguyện vọng kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2018./.
Giải quyết thôi việc theo nguyện vọng đối với ông Lê Văn Khoa - nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh  (07/11)
Ngày 22 tháng 10 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã ký Quyết định số 4672/QĐ-UBND về chấp thuận cho thôi việc đối với ông Lê Văn Khoa - nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Được thôi việc theo nguyện vọng kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2018./.
Ông SỬ NGỌC ANH, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư được điều động đến nhận công tác tại Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh  (07/11)
Ngày 05 tháng 11 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thành Phong đã ký Quyết định số 101/QĐ-UBND-TC về điều động ông Sử Ngọc Anh, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đến nhận công tác tại Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Ông TRẦN VĂN BẮC, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn một thành viên được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.  (07/11)
Ngày 11 tháng 9 năm 2018, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm đã ký Quyết định số 78/QĐ-UBND-TC về nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông TRẦN VĂN BẮC, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Thời gian nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội ...
Ông TRẦN VĂN BẮC, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn một thành viên được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội  (02/11)
Ngày 11 tháng 9 năm 2018, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm đã ký Quyết định số 78/QĐ-UBND-TC về nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Trần Văn Bắc - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Thời gian nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội ...
Ông LÂM HÙNG TẤN, Quận ủy viên Quận 4, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 4 được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ  (12/10)
Ngày 08 tháng 10 năm 2018, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm đã ký Quyết định số 90/QĐ-UBND-TC về điều động và bổ nhiệm ông Lâm Hùng Tấn, Quận ủy viên Quận 4, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 4, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ; thời gian giữ chức vụ là 05 năm. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Ông NGUYỄN DUY TÂN, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Dân vận Quận ủy Quận 2 được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng ban Ban Tôn giáo Thành phố - trực thuộc Sở Nội vụ  (12/10)
Ngày 11 tháng 10 năm 2018, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm đã ký Quyết định số 91/QĐ-UBND-TC về điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Tân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Dân vận Quận ủy Quận 2 giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng ban Ban Tôn giáo Thành phố - trực thuộc Sở Nội vụ. Quyết định này ...
Ông LÃ QUỐC KHÁNH, Phó Giám đốc Sở Du lịch được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội  (01/10)
Ngày 16 tháng 8 năm 2018, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm đã ký Quyết định số 68/QĐ-UBND-TC về nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Lã Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Du lịch. Thời gian nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2018./.
Ông TRẦN TẤN QUÝ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội  (01/10)
Ngày 16 tháng 8 năm 2018, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm đã ký Quyết định số 69/QĐ-UBND-TC về nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông TRẦN TẤN QUÝ, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Thời gian nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2018./.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
SỐ LƯỢT TRUY CẬP