Bỏ qua nội dung chính

DANH MỤC

Thông tin chung Thứ Bảy, 22/09/2018, 22:18
Ông LÊ VĂN HÙNG, Phó Chánh Thanh tra Thanh tra Thành phố được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội  (17/09)
Ngày 29 tháng 6 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã ký Quyết định số 52/QĐ-UBND-TC về nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Lê Văn Hùng, Phó Chánh Thanh tra Thanh tra Thành phố. Thời gian nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2018./.
THÔNG BÁO về treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc Khánh năm 2018  (14/08)
Ngày 10 tháng 8 năm 2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Thông báo số 218/TB-UBND việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc Khánh năm 2018 như sau:
Ông NGUYỄN VĂN HÙNG, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội  (14/08)
Ngày 26 tháng 3 năm 2018, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm đã ký Quyết định số 30/QĐ-UBND-TC về nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018./.
Ông DƯƠNG MINH TÂM, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội  (14/08)
Ngày 29 tháng 3 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã ký Quyết định số 32/QĐ-UBND-TC về nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Dương Minh Tâm, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao. Thời gian nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018./.
Ông LÊ THANH LIÊM, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đô thị Thành phố được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội  (14/08)
Ngày 05 tháng 7 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã ký Quyết định số 56/QĐ-UBND-TC về nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Lê Thanh Liêm, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đô thị Thành phố. Thời gian nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 01 tháng 7 ...
Bà Huỳnh Thị Thanh Hiền được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính  (14/08)
Ngày 19 tháng 7 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã ký Quyết định số 59/QĐ-UBND-TC về điều động và bổ nhiệm bà Huỳnh Thị Thanh Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy Quận 2, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 2, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính; thời gian giữ chức vụ là 05 năm. Quyết định này có ...
Chuyển Công ty TNHH một thành viên Cây trồng Thành phố 100% vốn nhà nước là công ty thành viên trực thuộc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH một thành viên về làm doanh nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh  (15/05)
Ngày 09 tháng 5 năm 2018, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đã ký ban hành Quyết định số 1902/QĐ-UBND về việc Chuyển Công ty TNHH một thành viên Cây trồng Thành phố 100% vốn nhà nước là công ty thành viên trực thuộc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH một thành viên về làm doanh nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
Ông LÊ VĂN LÀM, Phó Giám đốc Sở Nội vụ được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội  (15/05)
Ngày 05 tháng 3 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã ký Quyết định số 25/QĐ-UBND-TC về nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Lê Văn Làm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ. Thời gian nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2018./.
Ông VÕ VĂN LONG, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội  (15/05)
Ngày 21 tháng 02 năm 2018, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến đã ký Quyết định số 22/QĐ-UBND-TC về nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Võ Văn Long, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Thời gian nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2018./.
Ông DƯƠNG MINH QUANG, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn một thành viên được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội  (15/05)
Ngày 13 tháng 02 năm 2018, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm đã ký Quyết định số 21/QĐ-UBND-TC về nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Dương Minh Quang, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Thời gian nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
SỐ LƯỢT TRUY CẬP