Bỏ qua nội dung chính

DANH MỤC

Thông tin chung Thứ Ba, 15/05/2018, 09:50

Chuyển Công ty TNHH một thành viên Cây trồng Thành phố 100% vốn nhà nước là công ty thành viên trực thuộc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH một thành viên về làm doanh nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 09 tháng 5 năm 2018, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đã ký ban hành Quyết định số 1902/QĐ-UBND về việc Chuyển Công ty TNHH một thành viên Cây trồng Thành phố 100% vốn nhà nước là công ty thành viên trực thuộc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH một thành viên về làm doanh nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Điều 1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Quyết định chuyển giao nguyên trạng Công ty TNHH một thành viên Cây trồng Thành phố 100% vốn nhà nước là công ty thành viên trực thuộc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH một thành viên về làm doanh nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Về Tổ chức thực hiện:

-  Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Giao Sở Tài chính chủ trì, hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc chuyển giao doanh nghiệp tại Điều 1 quyết định này theo đúng quy định pháp luật hiện hành; bảo đảm chặt chẽ, không để sai sót gây thất thoát tài sản nhà nước; Báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Giao Sở Nội vụ chủ trì, tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, các Thành viên Hội đồng thành viên; Giám đốc, các Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cây trồng Thành phố theo đúng quy định hiện hành và theo phân cấp quản lý cán bộ của Thành phố.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Giao Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH một thành viên có trách nhiệm: lập kế hoạch chuyển giao doanh nghiệp theo quy định tại Điều 1 Quyết định này và quy định pháp luật hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.


Số lượt người xem: 543 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
SỐ LƯỢT TRUY CẬP