Bỏ qua nội dung chính

DANH MỤC

Thông tin cải cách hành chính Thứ Bảy, 20/10/2018, 11:22
Triển khai thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và ISO điện tử tại Sở Nội vụ  (09/10)
Ngày 03 tháng 10 năm 2018, Sở Nội vụ đã ban hành Thông báo số 3762/TB-SNV về việc triển khai thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và ISO điện tử tại Sở Nội vụ. Theo đó, các Sở-ngành, quận-huyện, các Tổng Công ty, Công ty thuộc Thành phố, các tổ chức hội có phạm vi hoạt động trong Thành phố có thể nộp hồ sơ trực tuyến thông qua Cổng ...
Xem theo ngày Xem theo ngày
SỐ LƯỢT TRUY CẬP