Bỏ qua nội dung chính

DANH MỤC

Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thứ Sáu, 24/02/2012, 10:20

Hướng dẫn xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2012

Thực hiện Công văn số 55/VTLTNN-NVĐP ngày 18 tháng 01 năm 2012 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước - Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2012 đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chỉ thị số 19/2010/CT-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về văn thư, lưu trữ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ tình hình thực tế công tác quản lý và hoạt động văn thư, lưu trữ trên địa bàn, Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn việc xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2012 đối với các cơ quan, tổ chức tại Công văn số 193/SNV-CCVTLT ngày 23/02/2012.

Theo đó, nội dung hướng dẫn tập trung: Nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ trọng tâm: Ngoài những nhiệm vụ thường xuyên: Về công tác tổ chức và cán bộ; Xây dựng và ban hành văn bản; Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các hoạt động văn thư, lưu trữ đối với các cơ quan, tổ chức trực thuộc. Những nhiệm vụ trọng tâm được xác định:

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Lưu trữ và các văn bản hướng dẫn qua các phương tiện thông tin đại chúng và tổ chức hội nghị tập huấn. Tổ chức triển khai, tập huấn các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ; 

Công tác chỉnh lý tài liệu tồn đọng và tổ chức giao nộp tài liệu lưu trữ lịch sử: Trong năm 2012, các cơ quan, tổ chức cần tập trung xây dựng kế hoạch và đầu tư kinh phí cho việc chỉnh lý tài liệu tồn đọng tại đơn vị nhằm tổ chức tốt cho việc thu và giao nộp tài liệu vào lưu trữ lịch sử các cấp; Đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp kho lưu trữ và mua sắm trang thiết bị phục vụ bảo quản an toàn và sử dụng có hiệu quả tài liệu lưu trữ./.

Công văn số 193/SNV-CCVTLT (pdf)

Công văn số 193/SNV-CCVTLT (word)

 

 


Số lượt người xem: 1557 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
SỐ LƯỢT TRUY CẬP