Bỏ qua nội dung chính
Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thứ Năm, 03/09/2015, 15:37
Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thành phố trao đổi, học tập kinh nghiệm nghiệp vụ với Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Bến Tre  (03/08)
Ngày 31 tháng 7 năm 2015, Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thành phố Hồ Chí Minh đã đến làm việc, trao đổi, học tập kinh nghiệm với Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Bến Tre. Theo đó, nội dung chủ yếu của trao đổi, học tập kinh nghiệm lần này về nghiệp vụ quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử và hoạt động dịch vụ lưu trữ. Đại diện lãnh đạo hai Chi cục đã có ...
Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện Cần Giờ tổ chức hướng dẫn, tập huấn công tác văn thư, lưu trữ  (03/08)
Sáng ngày 30 tháng 7 năm 2015, Ban Quản lý Rừng phòng hộ trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ tổ chúc Hội nghị hướng dẫn, tập huấn công tác văn thư, lưu trữ. Theo đó, đại diện lãnh đạo Chi cục Văn thư - Lưu trữ đã đến dự và trực tiếp tập huấn, hướng dẫn nội dung gồm thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính, công tác lập và giao nộp ...
Quận Tân Bình tổ chức hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2015  (03/08)
Chiều ngày 23 tháng 7 năm 2015, tại Hội trường của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, Phòng Nội vụ Quận đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2015. Theo đó, có hơn 150 công chức, viên chức của các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Bình tham dự. Nội dung tập huấn lần này bao gồm: thể thức, kỹ thuật trình bày và soạn thảo ...
Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP HCM ban hành quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Lưu trữ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ TP  (29/07)
Ngày 24 tháng 7 năm 2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ký ban hành Quyết định số 3605/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Lưu trữ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Danh mục thủ tục hành chính ban hành tại Quyết định này gồm có 04 thủ tục. Cụ thể: - Thủ ...
Thông báo phân công trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Chi cục trưởng và các Phó Chi cục trưởng  (16/07)
Căn cứ Quyết định số 525/QĐ-SNV ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Giám đốc Sở Nội vụ về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi cục Văn thư - Lưu trữ, ngày 15 tháng 7 năm 2015, Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ đã ký phát hành Thông báo số 206/TB-CCVTLT về việc phân công trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Chi cục trưởng và các ...
Báo cáo của UBND TPHCM về sơ kết 03 năm thực hiện Luật Lưu trữ  (15/07)
Ngày 13 tháng 7 năm 2015, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ký và phát hành Báo cáo số 172/BC-UBND về sơ kết 03 năm thực hiện Luật Lưu trữ. Trong đó, tại phần nhận xét, đánh giá chung và đề xuất, kiến nghị các nội dung tập trung như: 1. Nhận xét, đánh giá chung a) Ưu điểm - Lĩnh vực VTLT luôn được Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố quan ...
Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân Thành phố dự thảo Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Lưu trữ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ  (14/07)
Theo đề nghị của Chi cục Văn thư - Lưu trữ, ngày 26 tháng 6 năm 2015, Giám đốc Sở Nội vụ ký trình Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Lưu trữ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh tại Tờ trình số 2287/TTr-SNV. Theo đó, có 04 thủ tục hành chính mới ...
Báo cáo của UBND TPHCM về tổng kết thi hành các Nghị định về công tác văn thư  (13/07)
Ngày 25 tháng 6 năm 2015, Ủy ban nhân dân Thành phố ký và phát hành Báo cáo số 149/BC-UBND về Tổng kết thi hành Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư và Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP. Trong ...
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo xây dựng, bố trí, cải tạo, nâng cấp Kho lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức  (02/07)
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ, ngày 29/6/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Công văn số 3626/UBND-VX gửi đến các Sở, ngành Thành phố; Tổng Công ty, Công ty thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố; Ủy ban nhân dân quận, huyện chỉ đạo về việc xây dựng, bố trí, cải tạo, nâng cấp Kho lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức. Theo đó, nội dung chỉ đạo của ...
Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thành phố ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lưu trữ lịch sử  (02/07)
Ngày 16 tháng 6 năm 2015, Chi cục trưởng Văn thư - Lưu trữ đã ký Quyết định số 19/QĐ-CCVTLT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thành phố. Tại Điều 2 của Quy chế quy định nhiệm vụ quyền hạn và nhiệm vụ cụ thể của Trung tâm Lưu trữ lịch sử như sau: 1. Trung tâm Lưu ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày