Bỏ qua nội dung chính
Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thứ Bảy, 01/11/2014, 17:48
Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 10/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 Quy định về việc sử dụng tài liệu tại Phòng đọc của các Lưu trữ lịch sử  (28/10)
Ngày 01 tháng 10 năm 2014, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng đã ký ban hành Thông tư số 10/2014/TT-BNV Quy định về việc sử dụng tài liệu tại Phòng đọc của các Lưu trữ lịch sử. Theo đó, Thông tư có 3 chương, 14 điều và 11 phụ lục kèm theo. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2014. Về nghiệp ...
Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ  (27/10)
Ngày 01 tháng 10 năm 2014, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng đã ký ban hành Thông tư số 09/2014/TT-BNV hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ. Theo đó, Thông tư có 14 điều và 03 phụ lục kèm theo. Cụ thể, 14 điều quy định các nội dung: Phạm vi điều chỉnh; Đối tượng áp dụng; Quản lý, phát hành ...
Chi cục Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thành phố Hồ Chí Minh và Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Bình Dương phối hợp tìm kiếm địa chỉ liên lạc trong hồ sơ cán bộ đi B  (27/10)
Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1995/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Kế hoạch trao trả tài liệu, hồ sơ cán bộ đi B của Thành phố Hồ Chí Minh và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Nội vụ Thành phố tại Thông báo số 145/TB-SNV ngày 26 tháng 9 năm 2014 về kết luận tại Hội nghị sơ kết công tác trao trả ...
Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ phân công trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Chi cục trưởng và các Phó Chi cục trưởng  (21/10)
Ngày 20 tháng 10 năm 2014, Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ ký và phát hành Thông báo số 292/TT-CCVTLT về việc phân công trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Chi cục trưởng và các Phó Chi cục trưởng. Trong đó, một số nội dung chủ yếu của việc phân công trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Chi cục trưởng và các Phó Chi ...
Chi cục Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thành phố Hồ Chí Minh và Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Long An phối hợp tìm kiếm địa chỉ và trao trả hồ sơ cán bộ đi B của khu vực Chợ Lớn cũ  (21/10)
Sáng ngày 17 tháng 10 năm 2014, tại trụ sở Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Long An, đại điện Lãnh đạo Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thành phố Hồ Chí Minh và đại diện lãnh đạo Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Long An đã có buổi làm việc, trao đổi về công tác phối hợp tìm kiếm địa chỉ và trao trả hồ sơ cán bộ đi B của khu vực Chợ Lớn cũ. Theo ...
Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao trả hồ sơ cán bộ đi B của Thành phố Hồ Chí Minh  (21/08)
Nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2014), ngày 25 tháng 7 năm 2014, tại Trung tâm Hội nghị, số 272 đường Võ Thị Sáu, Quận 3, Sở Nội vụ đã tổ chức Lễ trao trả hồ sơ cho 100 cán bộ đi B hoặc thân nhân, gia đình cán bộ đi B. Buổi Lễ được tổ chức trang trọng, được sự tham dự của đồng chí Tất ...
Sở Nội vụ phối hợp với Bảo tàng Thành phố tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề "Hồ sơ cán bộ đi B của Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định) - Qua tài liệu lưu trữ"  (20/08)
Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2014), 69 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập (02/9/1945 - 02/9/2014), sáng ngày 19/8/2014, tại Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh số 65, đường Lý Tự Trọng, Quận 1, Sở Nội vụ phối hợp với Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc triển lãm ...
Bộ Nội vụ ban hành Thông tư Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật giải mật tài liệu lưu trữ  (08/07)
Ngày 23 tháng 6 năm 2014, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng đã ký ban hành Thông tư số 05/2014/TT-BNV Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật giải mật tài liệu lưu trữ. Theo đó, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Thông tư quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật giải mật tà liệu lưu trữ đối với các tài liệu lưu trữ đã đến hạn giải mật ...
Bộ Nội vụ ban hành Thông tư Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ.  (08/07)
Ngày 23 tháng 6 năm 2014, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng đã ký ban hành Thông tư số 04/2014/TT-BNV Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ. Theo đó, nội dung Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ đối với tài liệu lưu trữ nền giấy và dữ liệu tài liệu lưu ...
Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức thực hiện một số nội dung mới của quy định, hướng dẫn về công tác văn thư  (23/06)
Qua kết quả kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2014 và căn cứ Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào cơ quan và Thông tư số 04/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan, tổ ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày