Bỏ qua nội dung chính

DANH MỤC

Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thứ Bảy, 13/02/2016, 15:39
Sở Tư pháp xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2016  (04/02)
Ngày 01 tháng 02 năm 2016, Sở Tư pháp phát hành Kế hoạch số 549/KH-STP về triển khai thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2016. Nội dung các nhiệm vụ chủ yếu như sau: 1. Công tác quản lý, chỉ đạo nhiệm vụ thường xuyên: - Kiện toàn công tác tổ chức và cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ - Thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, bảo hộ lao động ...
Sở Nội vụ hướng dẫn xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2016  (04/02)
Căn cứ Công văn số 1302/VTLTNN-NVĐP ngày 18 tháng 12 năm 2015 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về việc phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2016 đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 307/UBND-VX ngày 25 tháng 01 năm 2016 ...
Chi cục Văn thư - Lưu trữ thông báo phân công trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Chi cục trưởng và các Phó Chi cục trưởng  (03/02)
Ngày 29 tháng 01 năm 2016, Chi cục Văn thư - Lưu trữ phát hành Thông báo số 36/TB-CCVTLT về phân công trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Chi cục trưởng và các Phó Chi cục trưởng. Thông báo này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2016 và thay thế Thông báo số 206/TB-CCVTLT ngày 15 tháng 7 năm 2015 của Chi cục trưởng Chi cục Văn thư ...
Kế hoạch hoạt động năm 2016 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ  (02/02)
Căn cứ Công văn số 1302/CCVTLT-NVĐP ngày 18 tháng 12 năm 2015 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2016 đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngày 21 tháng 01 năm 2016, Chi cục Văn thư - Lưu trữ xây dựng và phát hành kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2016 tại Kế hoạch số ...
Sở Nội vụ hướng dẫn một số nội dung về xây dựng, bố trí, cải tạo, nâng cấp Kho Lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức  (02/02)
Thực hiện Công văn số 3626/UBND-VX ngày 29 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc xây dựng, bố trí, cải tạo, nâng cấp Kho Lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức, ngày 20 tháng 01 năm 2016, Sở Nội vụ phát hành Hướng dẫn số 232/HD-SNV về một số nội dung về xây dựng, bố trí, cải tạo, nâng cấp Kho Lưu trữ cơ quan tại các cơ quan, tổ ...
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2016  (02/02)
Ngày 25 tháng 01 năm 2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thành Phong ký ban hành Công văn số 307/UBND-VX về xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2016. Theo đó, nội dung chủ yếu của Công văn chỉ đạo: - Giao Giám đốc Sở Nội vụ chỉ đạo Chi cục Văn thư - Lưu trữ, căn cứ các nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 do Cục Văn ...
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố  (06/01)
Ngày 30 tháng 12 năm 2015, Ủy ban nhân dân Thành phố ký ban hành Quyết định số 7109/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, có ...
Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thành lập và kỷ niệm 70 năm Ngày Lưu trữ Việt Nam  (04/01)
Được sự cho phép của giám đốc Sở Nội vụ, ngày 30 tháng 12 năm 2015, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thành lập Chi cục Văn thư - Lưu trữ và kỷ niệm 70 năm Ngày Lưu trữ Việt Nam. Ông Trương Văn Lắm, Giám đốc Sở Nội vụ đến tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Về phía khách mời tham dự Hội nghị, gồm có: Ông Võ ...
Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước hướng dẫn xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  (24/12)
Ngày 18 tháng 12 năm 2015, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phát hành Công văn số 1302/VTLTNN-NVĐP gửi đến Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2016 đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, nội dung chủ yếu của Công văn hướng dẫn: 1. Nhiệm vụ ...
Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn công tác văn thư, lưu trữ  (24/12)
Sáng ngày 16 tháng 12 năm 2015, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn công tác văn thư, lưu trữ. Theo đó, Hội nghị được tổ chức tại Hội trường của Công ty số 42 - 44 đường Võ Thị Sáu, phường Tân Định, Quận 1, có gần 100 cán bộ, nhân viên của các đơn vị thuộc Công ty tham dự. Nội dung triển khai, tập huấn bao ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
SỐ LƯỢT TRUY CẬP