Bỏ qua nội dung chính

DANH MỤC

Phòng Tổ chức phi chính phủ và Công tác thanh niên Thứ Ba, 22/01/2019, 07:09
Công nhận thành lập Hội Khuyến học Phường 10, Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.  (30/01)
Ngày 27 tháng 11 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 6218/QĐ-UBND về công nhận thành lập Hội Khuyến học Phường 10, Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, nội dung chủ yếu như sau:
- Công nhận thành lập Hội Khuyến học Phường 10, Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
- Hội Khuyến Học Phường 10, Quận 10 là tổ chức xã hội, chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân Quận 10.
- Hội Khuyến học Phường 10, Quận 10 có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.
Thành lập Hội Trọng tài thương mại thành phố Hồ Chí Minh  (30/01)
Ngày 13 tháng 11 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 5994/QĐ-UBND về thành lập Hội Trọng tài thương mại thành phố Hồ Chí Minh, nội dung chủ yếu như sau:
- Cho phép thành lập Hội Trọng tài thương mại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Hội Trọng tài thương mại Thành phố Hồ Chí Minh là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Tư pháp thành phố.
- Hội Trọng tài thương mại thành phố Hồ Chí Minh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.
Công nhận thành lập Hội Người mù Quận 10 thành phố Hồ Chí Minh  (30/01)
Ngày 13 tháng 11 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 5993/QĐ-UBND về công nhận thành lập Hội Người mù Quận 10 thành phố Hồ Chí Minh, nội dung chủ yếu như sau:
- Công nhận thành lập Hội người mù Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh.
- Hội Người mù Quận 10 là tổ chức xã hội, chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân Quận 10.
- Hội Người mù Quận 10 có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.
Kiện toàn nhân sự Hội đồng quản lý Quỹ Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh.  (30/01)
Ngày 10 tháng 11 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 5965/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản lý Quỹ Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh, nội dung chủ yếu như sau:
- Kiện toàn nhân sự Hội đồng quản lý Quỹ Vì Biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh gồm các ông, bà có tên sau đây:
1. Bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội đồng;
2. Bà Triệu Lệ Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng;
3. Ông Đỗ Trung Tín, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Ủy viên;
4. Ông Tô Đại Phong, Phó Trưởng ban Ban Tuyên Giáo Thành ủy, Ủy viên;
5. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Trưởng ban Ban Dân vận Thành ủy, Ủy viên;
6. Bà Lê Ngọc Thùy Trang, Phó Giám đốc Sở Tài Chính, Ủy viên;
7. Ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên;
8. Ông Võ Văn Long, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy viên;
9. Ông Vương Quyền, Phó Giám đốc Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố, Ủy viên;
10. Ông Trần Trường Sơn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, Ủy viên;
11. Ông Trần Đình Hạng, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh thành phố, Ủy viên;
12. Ông Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, Ủy viên;
13. Ông Nguyễn Việt Quế Sơn, Phó Bí thư Thường trực thành Đoàn,
Ủy viên;
14. Ông Trương Bá Hùng, Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng ban Chuyên đề Đài Truyền hình thành phố, Ủy viên;
15. Ông Châu Hoàng Thanh, Trưởng Ban Phong trào Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam thành phố, Ủy viên;
16. Bà Đoàn Thị Thanh Thủy, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Gia đình - Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Ủy viên;
17. Hòa thượng Thích Như Niệm, Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Từ thiện Xã hội, Giáo Hội Phật giáo Việt Nam thành phố, Ủy viên;
18. Linh mục Đỗ Quang Chí, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố, Ủy viên;
19. Ông Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố, Ủy viên;
20. Bà Lý Việt Trung, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải phóng, Ủy viên;
21. Ông Phạm Kiều Hưng, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố, Ủy viên;
22. Bà Cao Thị Nhung, Phó Giám đốc Thường trực Quỹ Doanh nhân Vì cộng đồng, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố, Ủy viên;
23. Ông Phan Thành, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Người Việt Nam ở
nước ngoài tại thành phố, Ủy viên;
24. Ông Lê Cao Thịnh, Chủ nhiệm Chính trị - Tổng Công ty Tân cảng
Sài Gòn, Ủy viên.
Cho phép Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam đặt Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh  (30/01)
Ngày 24 tháng 01 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 356/QĐ-UBND về việc cho phép Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam đặt Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh, nội dung chủ yếu như sau:
- Cho phép Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam đặt Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ số C12/21 Quốc lộ 1, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.
- Văn phòng đại diện Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức và hoạt động theo quy định của Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam và quy định pháp luật.
Phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Aikido thành phố Hồ Chí Minh  (30/01)
Ngày 19 tháng 01 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 270/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Aikido thành phố Hồ Chí Minh, nội dung chủ yếu như sau:
- Phê duyệt kèm theo Quyết định này Điều lệ Liên đoàn Aikido thành phố Hồ Chí Minh đã được Đại hội thành lập Liên đoàn Aikido thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ I (2017-2022) thông qua ngày 02-03 tháng 12 năm 2017.
Phê duyệt Điều lệ Hội Yến sào thành phố Hồ Chí Minh  (30/01)
Ngày 15 tháng 01 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 177/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ Hội Yến sào thành phố Hồ Chí Minh, nội dung chủ yếu như sau:
- Phê duyệt kèm theo Quyết định này Điều lệ Hội Yến sào thành phố Hồ Chí Minh đã được Đại hội thành lập Hội Yến sào thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ I (2017-2022) thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2017.
Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh  (30/01)
Ngày 15 tháng 01 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 176/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh, nội dung chủ yếu như sau:
- Phê duyệt kèm theo Quyết định này Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh đã được Đại hội Đại biểu Hội Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ III (2017-2022) thông qua ngày 22 tháng 9 năm 2017.
Phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Boxing thành phố Hồ Chí Minh  (30/01)
Ngày 09 tháng 01 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 84/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Boxing thành phố Hồ Chí Minh, nội dung chủ yếu như sau:
- Phê duyệt kèm theo Quyết định này Điều lệ Liên đoàn Boxing thành phố Hồ Chí Minh đã được Đại hội thành lập Liên đoàn Boxing thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ I (2017-2021) thông qua ngày 18 tháng 9 năm 2017.
Thay đổi thành viên Đoàn kiểm tra liên ngành về tình hình tổ chức, hoạt động của các tổ chức Hội, Quỹ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.  (30/01)
Ngày 12 tháng 01 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố bàn hành Quyết định số 132/QĐ-UBND về thay đổi thành viên Đoàn kiểm tra liên ngành về tình hình tổ chức, hoạt động của các tổ chức Hội, Quỹ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, nội dung chủ yếu như sau:
- Nay thay đổi thành viên Đoàn kiểm tra liên ngành về tình hình tổ chức, hoạt động của các tổ chức Hội, Quỹ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như sau: Ông Đỗ Văn Đạo, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn thay ông Phạm Quang Đồng; các thành viên khác của Đoàn kiểm tra liên ngành về tình hình tổ chức, hoạt động của các tổ chức Hội, Quỹ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 1714/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
SỐ LƯỢT TRUY CẬP