Bỏ qua nội dung chính

DANH MỤC

Phòng công chức, viên chức Thứ Sáu, 25/10/2019, 16:15

Góp ý Quyết định thay thế Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành quy định quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài

Căn cứ Điểm b, Khoản 1, Điều 13 Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy định về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Nội vụ đăng tải toàn văn dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành quy định quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài trên cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ trong thời hạn ít nhất là 30 ngày kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2019 để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến (đính kèm).
Rất mong được ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân./.

Số lượt người xem: 147 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày
SỐ LƯỢT TRUY CẬP