Bỏ qua nội dung chính

DANH MỤC

Phòng công chức, viên chức Thứ Tư, 18/04/2018, 18:00

BÁO CÁO CƠ CẤU, CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ VÀ ĐĂNG KÝ NHU CẦU ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Căn cứ Quyết định số 6252/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X về Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2016 - 2020 và dể triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra của Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị Thành phố giai đoạn 2016 - 2020 (ban hành theo Quyết định số 1941/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố);
Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp, thực hiện báo cáo cơ cấu, chất lượng đội ngũ và đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo đúng hướng dẫn về thể thức và thời gian tại Công văn số 1354/SNV-CCVC ngày 18 tháng 4 năm 2018 và các biểu mẫu đính kèm./.

Số lượt người xem: 2786 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
SỐ LƯỢT TRUY CẬP