Bỏ qua nội dung chính

DANH MỤC

Phòng công chức, viên chức Thứ Ba, 22/10/2019, 13:48
Kế hoạch tổ chức lớp Trung cấp nghề công tác xã hội năm 2019  (14/10)
Thực hiện Quyết định số 1511/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 - 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;Căn cứ Báo cáo số 111/BC-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về kết quả thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 trên địa bàn Thành phố;
Sở Nội vụ phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng Kế hoạch số 4108/KH-SNV ngày 11 tháng 10 năm 2019 về tổ chức lớp Trung cấp nghề công tác xã hội năm 2019 (Chi tiết xem file đính kèm)
Thông báo về việc nhập học lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý - chương trình lãnh đạo cấp phòng năm 2019 (Lớp 22, 23, 24)  (14/10)
Thực hiện Công văn số 1883/SNV-CCVC ngày 22 tháng 5 năm 2019 của Sở Nội vụ về cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch, lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý - chương trình lãnh đạo cấp phòng năm 2019;Căn cứ nhu cầu của đơn vị, Sở Nội vụ thông báo về việc nhập học lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý - chương trình lãnh đạo cấp phòng năm 2019 (Lớp 22, 23, 24). Danh sách học viên và thông tin lớp học xem file đính kèm
Thông báo về việc nhập học lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên năm 2019 (Lớp 21, 22, 23)  (14/10)
Thực hiện Công văn số 1883/SNV-CCVC ngày 22 tháng 5 năm 2019 của Sở Nội vụ về cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch, lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý - chương trình lãnh đạo cấp phòng năm 2019;Căn cứ nhu cầu của đơn vị, Sở Nội vụ thông báo về việc nhập học lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên năm 2019 (Lớp 21, 22, 23). Danh sách học viên và thông tin lớp học xem file đính kèm
Kết quả thi ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản - Kỳ thi ngày 22/9/2019  (03/10)
Ngày 22/9/2019, Đại học Sài Gòn tổ chức ký thi ứng dung Công nghệ thông tin cơ bản cho các học viên đang theo học các lớp Công nghệ thông tin do Sở Nội vụ phối hợp với Đại học Sài Gòn tổ chức (Chi tiết xem file đính kèm)
Thông báo về việc nhập học lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính năm 2019 (Đợt 10)  (03/10)
Thực hiện Công văn số 1279/SNV-CCVC ngày 09 tháng 4 năm 2019 của Sở Nội vụ về cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính năm 2019;
Căn cứ nhu cầu của đơn vị, Sở Nội vụ thông báo về việc nhập học lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính năm 2019 (Đợt 10), cụ thể như sau: Cán bộ, công chức, viên chức có tên trong Danh sách tham dự lễ khai giảng và nhập học vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 02 tháng 10 năm 2019 tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Thủ Đức (Số 19, Đường 8, Khu phố 4, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức), học vào các ngày thứ 4 - 7 hàng tuần.(Chi tiết xem file đính kèm)
Thông báo về việc nhập học lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên năm 2019 (Lớp 18, 19, 20)  (03/10)
Thực hiện Công văn số 1883/SNV-CCVC ngày 22 tháng 5 năm 2019 của Sở Nội vụ về cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch, lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý - chương trình lãnh đạo cấp phòng năm 2019;Căn cứ nhu cầu của đơn vị, Sở Nội vụ thông báo về việc nhập học lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên năm 2019 (Lớp 18, 19, 20)(Danh sách và chi tiết lớp xem file đính kèm)
Thông báo về việc nhập học lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý - chương trình lãnh đạo cấp phòng năm 2019 (Lớp 18, 19, 20)  (26/09)
Thực hiện Công văn số 1883/SNV-CCVC ngày 22 tháng 5 năm 2019 của Sở Nội vụ về cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch, lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý - chương trình lãnh đạo cấp phòng năm 2019;Căn cứ nhu cầu của đơn vị, Sở Nội vụ thông báo về việc nhập học lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý - chương trình lãnh đạo cấp phòng năm 2019 (Lớp 18, 19, 20)(Chi tiết xem file đính kèm)
Thông báo về việc nhập học lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên năm 2019 (Lớp 15, 16, 17)  (26/09)
Thực hiện Công văn số 1883/SNV-CCVC ngày 22 tháng 5 năm 2019 của Sở Nội vụ về cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch, lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý - chương trình lãnh đạo cấp phòng năm 2019;Căn cứ nhu cầu của đơn vị, Sở Nội vụ thông báo về việc nhập học lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên năm 2019 (Lớp 15, 16, 17)(Chi tiết xem file đính kèm)
Thông báo về việc nhập học lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính năm 2019 (Đợt 9)  (26/09)
Thực hiện Công văn số 1279/SNV-CCVC ngày 09 tháng 4 năm 2019 của Sở Nội vụ về cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính năm 2019;
Căn cứ nhu cầu của đơn vị, Sở Nội vụ thông báo về việc nhập học lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính năm 2019 (Đợt 9), cụ thể như sau: Cán bộ, công chức, viên chức có tên trong Danh sách (đính kèm) tham dự lễ khai giảng và nhập học vào lúc 18 giờ 00 ngày 28 tháng 9 năm 2019 tại Học viện Cán bộ Thành phố (số 324 Chu Văn An, Phường 12, quận Bình Thạnh), học vào các tối thứ 3-5-7 hàng tuần.(chi tiết xem file đính kèm)
Thông báo về việc nhập học lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính năm 2019 (Đợt 8)  (16/09)
Thực hiện Công văn số 1279/SNV-CCVC ngày 09 tháng 4 năm 2019 của Sở Nội vụ về cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính năm 2019;
Căn cứ nhu cầu của đơn vị, Sở Nội vụ thông báo về việc nhập học lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính năm 2019 (Đợt 8), cụ thể như sau: Cán bộ, công chức, viên chức có tên trong Danh sách (đính kèm) tham dự lễ khai giảng và nhập học vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 12 tháng 9 năm 2019 tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Bình Tân (số 460c Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân), học vào thứ 5 - thứ 7 hàng tuần.(Chi tiết xem file đính kèm)

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
SỐ LƯỢT TRUY CẬP