Bỏ qua nội dung chính

DANH MỤC

Phòng cải cách hành chính Thứ Hai, 11/11/2019, 10:55

Sở Nội vụ ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện đánh giá Chỉ số cải cách hành chính 2019

Thực hiện Quyết định số 3004/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của Sở, ban - ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 08 tháng 11 năm 2019, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 4556/SNV-CCHC về hướng dẫn thực hiện đánh giá Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ban - ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện và Công văn số 4562/SNV-CCHC về hướng dẫn chấm điểm Mục 1 “Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính” và Tiêu chí 2.7 (điểm trừ).


Theo đó, các Sở, ban - ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện thực hiện báo cáo tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số CCHC của đơn vị mình gửi về Sở Nội vụ thông qua phần mềm Hệ thống quản lý công tác CCHC Thành phố chậm nhất trước ngày 01 tháng 12 năm 2019.


Xem chi tiết Công văn số 4556/SNV-CCHC tại Mục Thông báo của Hệ thống quản lý công tác CCHC Thành phố và Công văn số 4562/SNV-CCHC tại đây./.
 


Số lượt người xem: 78 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày
SỐ LƯỢT TRUY CẬP