Bỏ qua nội dung chính

DANH MỤC

Phòng cải cách hành chính Thứ Năm, 10/10/2019, 15:05

Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2019 của Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội” năm 2019, trong 9 tháng đầu năm 2019, thành phố tiếp tục đẩy mạnh triển khai đồng bộ 06 nhiệm vụ của công tác cải cách hành chính, trong đó lấy “yếu tố con người” với ý thức tự đổi mới, xác định phục vụ cá nhân, doanh nghiệp là mục tiêu cần hướng đến và chủ động đề ra sáng kiến, giải pháp để góp phần thực hiện cải cách hành chính là trọng tâm để thực hiện đột phá trong cải cách, gắn với việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, cơ chế phân cấp, ủy quyền và lấy thu nhập tăng thêm cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm động lực thúc đẩy. Các công tác trọng tâm được xác định cụ thể với tinh thần “triệt để, đồng bộ, tăng tốc” nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả, đạt chất lượng, đúng tiến độ, góp phần vào tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội. - Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 được xây dựng với các nội dung, nhiệm vụ, tiêu chí cụ thể, đến nay một số nội dung nhiệm vụ cơ bản đã hoàn thành, các nhiệm vụ còn lại đang triển khai thực hiện theo các tiến độ đề ra. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính được thực hiện quyết liệt, chặt chẽ, xuyên suốt và kịp thời. Các ngành, các cấp đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018 và triển khai chương trình công tác cải cách hành chính năm 2019; công tác đánh giá các điểm trừ, nội dung hạn chế chỉ số cải cách hành chính của thành phố, sở - ban - ngành, UBND quận - huyện được nghiêm túc thực hiện. Đặc biệt là sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, UBND thành phố đối với các nội dung của Nghị quyết số 54/2017/QH14 để ban hành và chỉ đạo thực hiện các Đề án, Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả về kinh tế - văn hóa - xã hội, phù hợp với thực tiễn đặc thù của thành phố Hồ Chí Minh. - Phát động phong trào thi đua cao điểm về cải cách hành chính, với chủ đề: “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội” trên địa bàn thành phố. Mỗi đơn vị quản lý nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, mỗi tổ chức chính trị - xã hội, mỗi tổ chức Đảng có một giải pháp thiết thực, một sáng kiến cải cách hành chính giảm phiền hà, nhũng nhiễu cho người dân và doanh nghiệp, đã tạo chuyển biến tích cực, phát huy mạnh mẽ giải pháp, sáng kiến ở các cấp, các ngành thành phố. Đặc biệt đã phát huy vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo quản lý điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự phối hợp đồng bộ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, do đó nội dung phong trào thi đua cao điểm đã mang nhiều yếu tố sáng tạo, cụ thể, phong phú và toàn diện. - Công tác truyền thông về cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm định hướng và chỉ đạo thực hiện. Thành phố chỉ đạo quyết liệt việc triển khai nhân rộng các mô hình, giải pháp, cách làm hay trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố. Tổ chức đánh giá và công bố các “Giải thưởng Sáng tạo của thành phố năm 2019” cho các cá nhân, tổ chức để làm động lực và kêu gọi sự tham gia của người dân, doanh nghiệp “chung tay cải cách hành chính”. Các cơ quan, đơn vị quyết tâm thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung về cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng để người dân, doanh nghiệp biết để thực hiện và giám sát. Các đơn vị truyền thông kip thời có những bài viết giới thiệu các mô hình hay, gương điển hình trong công tác cải cách hành chính và phản ánh các việc làm còn thiếu sót, hạn chế trong quản lý nhà nước…để thành phố có những chỉ đạo khắc phục kịp thời, xử lý triệt để, nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân. - Công tác cải cách TTHC và kiểm soát TTHC được thực hiện chủ động và thường xuyên trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, đảm bảo tiến độ và chất lượng theo quy định. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông, liên thông một cửa điện tử, thực hiện thủ tục kết hợp, tiếp nhận và trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính đang được tiếp tục thực hiện, từng bước nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ nhân dân. Công tác khảo sát, lấy ý kiến người dân bằng nhiều hình thức được duy trì thường xuyên và ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả. - Công tác rà soát, kiện toàn bộ máy chính quyền, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được thực hiện góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước. Hệ thống chính quyền cơ sở từng bước được củng cố và hoàn thiện, thể hiện tốt chức năng quản lý nhà nước và bảo đảm ổn định an ninh chính trị. - Công tác ứng dụng công nghệ thông tin theo quy trình kết nối liên thông đã mang lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của thành phố và phục vụ người dân, doanh nghiệp; mở rộng lĩnh vực áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO điện tử đã cải tiến lề lối làm việc và giúp lãnh đạo cơ quan, đơn vị kiểm soát được quy trình chất lượng, thời gian giải quyết công việc. - Công tác kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính được triển khai thực hiện đã kịp thời chấn chỉnh và đề ra các giải pháp khắc phục hạn chế, thiếu sót tại các đơn vị được kiểm tra, đồng thời đã nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính tại đơn vị và công chức nâng cao ý thức phục vụ, nâng cao sự lòng của người dân, doanh nghiệp đối vợi sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước./.

Số lượt người xem: 170 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
SỐ LƯỢT TRUY CẬP