Bỏ qua nội dung chính

DANH MỤC

Phòng cải cách hành chính Thứ Năm, 10/10/2019, 14:50

BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ LÀM VIỆC TẠI TỈNH CẦN THƠ VÀ TỈNH KIÊN GIANG

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành và thực hiện Kế hoạch số 3696/KH-BCĐ về tổ chức Đoàn công tác nghiên cứu, học tập, khảo sát và trao đổi kinh nghiệm liên quan đến công tác cải cách hành chính tại thành phố Cần Thơ và tỉnh Kiên Giang. Đoàn Công tác do Ông Huỳnh Công Hùng, Phó Giám đốc kiêm Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ, Trưởng đoàn và các thành viên là đại diện Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Viện Nghiên cứu phát triển và một số thành viên Tổ Công tác Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Thành phố; đại diện Ủy ban nhân dân: Quận 1, quận Bình Tân, quận Tân Phú. Theo đó, Đoàn Công tác đã làm việc với Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ vào ngày 03 tháng 10 năm 2019 và Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang vào ngày 04 tháng 10 năm 2019. Nội dung làm việc tập trung: (1)Công tác chỉ đạo, điều hành trong công tác cải cách hành chính; công tác phát động phong trào thi đua về chủ đề cải cách hành chính; các mô hình, giải pháp và cách làm hay trong công tác cải cách hành chính.(2)Công tác thực hiện đánh giá Chỉ số cải cách hành chính tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và tại các sở - ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện (Par Index). (3) Công tác thực hiện đánh giá Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) cấp tỉnh và tại các sở - ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện.(4) Công tác triển khai thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.(5) Công tác triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa hiện đại; công tác cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho cá nhân, tổ chức và công tác đánh giá về giải quyết thủ tục hành chính theo quy định mới. (6) Công tác xây dựng, duy trì và chuyển đổi việc áp dụng quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính các cấp. Ngoài ra, tại tỉnh Kiên Giang, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển giao mã nguồn của Hệ thống quản lý công tác cải cách hành chính Thành phố Hồ Chí Minh để tặng Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang (thông qua Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang)./.

Số lượt người xem: 86 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
SỐ LƯỢT TRUY CẬP