Bỏ qua nội dung chính

DANH MỤC

Phòng cải cách hành chính Thứ Ba, 24/07/2018, 14:00

Sở Nội vụ ban hành văn bản đề nghị Sở - ngành, quận - huyện đẩy mạnh triển khai thực hiện các Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố

Nhằm tăng cường hiệu quả của công tác triển khai thực hiện các Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố như: Quyết định ban hành Kế hoạch bổ sung Chương trình cải cách hành chính của thành phố đến năm 2020 theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về công tác cải cách hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân và tổ chức về dịch vụ hành chính công trên địa bàn Thành phố; Quyết định ban hành Kế hoạch bổ sung thực hiện công tác Cải cách hành chính trên địa bàn thành phố năm 2018 và các văn bản triển khai thực hiện, Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn số 2297/SNV-CCHC ngày 20 tháng 6 năm 2018, qua đó đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện quán triệt, tuyên truyền đến Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Thành phố tại các Kế hoạch nêu trên. Đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, có phân công cụ thể và thời gian hoàn thành theo đúng tiến độ quy định; báo cáo kết quả thực hiện trong báo cáo định kỳ công tác cải cách hành chính của đơn vị. Riêng Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố là thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Thành phố có nhiệm vụ chủ động đề xuất với Ban Chỉ đạo, Ủy ban nhân dân Thành phố những giải pháp, cơ chế đẩy mạnh triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo các Kế hoạch, Chương trình của Thành phố đối với lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước theo lĩnh vực, ngành phụ trách.
  

 Xem chi tiết nội dung Công văn số 2297/SNV-CCHC tại đây./.
 


Số lượt người xem: 319 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
SỐ LƯỢT TRUY CẬP