Bỏ qua nội dung chính

DANH MỤC

Phòng cải cách hành chính Thứ Sáu, 23/03/2018, 10:55

Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về công tác cải cách hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân và tổ chức về dịch vụ hành chính công trên địa bàn thành phố


Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Quyết định số 225/QĐ-TTG của Thủ tướng chính phủ và Chương trình hành động số 18-Ctr/TU của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020, Ngày 15, 16 tháng 3 năm 2018, Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức kỳ họp thứ bảy (kỳ họp bất thường) chuyên đề Cải cách hành chính: “Nâng cao sự hài lòng của người dân và tổ chức về dịch vụ hành chính công trên địa bàn thành phố” và triển khai thực hiện Nghị quyết số 54/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố. Qua kết quả thảo luận của đại biều Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp, ngày 15 tháng 3 năm 2018, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về công tác cải cách hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân và tổ chức về dịch vụ hành chính công trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Hội đồng nhân dân đã thông qua những kết quả đạt được cũng như một số tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện chương trình cải cách hành chính của thành phố giai đoạn 2011-2017 và nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2018-2020.

Hội đồng nhân dân Thành phố cũng đã giao Ủy ban nhân dân thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như: Triển khai các nội dung đề án thực hiện Nghị quyết 54/2017/QH14; Triển khai các văn bản về rà soát tổ chức bộ máy bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, gắn với tinh giản biên chế; Chủ động lắng nghe, tiếp thu ý kiến người dân, tăng cường triển khai khảo sát sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ cơ quan hành chính nhà nước; Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hẹn của từng lĩnh vực đều đạt trên 90%; 30% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến mức độ 4, tỷ lệ cấp phép đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng đạt hơn 50%, tỷ lệ cấp giấy chứng nhận đầu tư qua mạng đạt trên 10%; Triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025”; Tổ chức thực hiện nghiêm quy định Thư xin lỗi.

Xem chi tiết Nghị quyết số 02/NQ-HĐND tại đây./.
 


Số lượt người xem: 772 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
SỐ LƯỢT TRUY CẬP