Bỏ qua nội dung chính

DANH MỤC

Phòng cải cách hành chính Thứ Sáu, 02/03/2018, 14:40

Công bố Chỉ số đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2017 của các sở - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 26 tháng 02 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 756/QĐ-UBND công bố Chỉ số đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2017 của các sở - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, chỉ số cải cách hành chính của các đơn vị tương đối cao, có 02 đơn vị xếp loại Xuất Sắc, 26 đơn vị xếp loại Tốt, 13 đơn vị xếp loại Khá, 03 đơn vị xếp loại Trung Bình, không có đơn vị nào xếp loại Yếu và Kém. Riêng Ban Quản lý An toàn Thực phẩm là đơn vị mới được thành lập nên không thực hiện xếp loại.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố cũng đã chỉ đạo Thủ trưởng các sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện đề ra kế hoạch, biện pháp khắc phục những mặt còn hạn chế của năm 2017, nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tại đơn vị, cũng như góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố.

Xem chi tiết Quyết định số 756/QĐ-UBND tại đây./.
 


Số lượt người xem: 580 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
SỐ LƯỢT TRUY CẬP