Bỏ qua nội dung chính

DANH MỤC

Phòng cải cách hành chính Thứ Hai, 05/02/2018, 16:45

Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018

Ngày 09 tháng 01 năm 2018, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018. Hội nghị có sự tham dự của Đồng chí Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban-Ngành, Ủy ban nhân dân 24 quận – huyện. Hội nghị do đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy-Phó Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Thành phố-Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Trần Vĩnh Tuyến chủ trì.


Tại Hội nghị, sau khi nghe các Báo cáo, các tham luận, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Thành phố Trần Vĩnh Tuyến có ý kiến chỉ đạo các Sở, ban – ngành, Ủy ban nhân dân quận-huyện tập trung các nhiệm vụ như sau:


1. Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 06 tháng 12 năm 2017 của Thành ủy và Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14, Kế hoạch số 8127/KH-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai các nội dung, đề án thực hiện Nghị quyết số 54 về các lĩnh vực tổ chức bộ máy, quản lý đất đai, dự án, tài chính, ngân sách và nhiều chủ trương mới theo định hướng cải cách hành chính, đem lại lợi ích cho doanh nghiệp và các nhà đầu tư.


2. Công bố kịp thời các thủ tục hành chính, đa dạng hóa các hình thức niêm yết thủ tục hành chính;


3. Tăng cường triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. Khẩn trương nghiên cứu những cách làm hay tại một số đơn vị về triển khai dịch vụ công trực tuyến, qua đó thực hiện nhân rộng trên địa bàn Thành phố. Đồng thời hỗ trợ các đơn vị về mặt kỹ thuật, công nghệ trong triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.


4. Xây dựng kế hoạch kiểm tra các đơn vị có nhiều hồ sơ trễ hạn, qua đó tìm ra nguyên nhân và hướng khắc phục;


5. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố phát huy giám sát tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời thực hiện khảo sát sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với dịch vụ công tại các cơ quan hành chính nhà nước.


Xem chi tiết Thông báo kết luận số 58/TB-VP tại đây./.
 


Số lượt người xem: 555 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
SỐ LƯỢT TRUY CẬP