Bỏ qua nội dung chính

DANH MỤC

Phòng cải cách hành chính Thứ Hai, 15/01/2018, 09:35

Quyết định số 2948/QĐ-BNV phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

          Nhằm mục đích theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan, công bằng kết quả triển khai cải cách hành chính (CCHC) hằng năm của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

         Ngày 28/12/2017, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 2948/QĐ-BNV phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

         Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC cấp bộ được cấu trúc thành hai nhóm:
         Nhóm I: Đánh giá Chỉ số CCHC của cấp bộ, gồm 7 lĩnh vực, 37 tiêu chí và 79 tiêu chí thành phần.
         Nhóm II: Đánh giá Chỉ số CCHC của cấp tỉnh, gồm 8 lĩnh vực, 38 tiêu chí và 81 tiêu chí thành phần.

         Ngoài ra, Đề án cũng đưa ra 04 giải pháp cụ thể gồm: Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả chỉ đạo điều hành của các ngành, các cấp đối với việc xác định Chỉ số CCHC; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về Chỉ số CCHC; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác theo dõi, đánh giá CCHC tại cơ quan, đơn vị hành chính; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm kinh phí cho công tác xác định chỉ số CCHC

         Các bộ, các tỉnh căn cứ vào Chỉ số CCHC được phê duyệt thực hiện xây dựng và đưa vào triển khai Chỉ số CCHC áp dụng trong nội bộ của bộ, tỉnh phục vụ cho công tác theo dõi, đánh giá CCHC đối với cơ quan, đơn vị trực thuộc phù hợp với điều kiện thực tế của bộ, tỉnh để bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong công tác theo dõi, đánh giá CCHC.

         Xem toàn văn Quyết định phê duyệt Đề án tại đây./.

 

 


Số lượt người xem: 480 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
SỐ LƯỢT TRUY CẬP