Bỏ qua nội dung chính

DANH MỤC

Phòng cải cách hành chính Thứ Sáu, 05/01/2018, 09:00

Kiện toàn Hội đồng đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Hội đồng và Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của các Sở - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định 4733/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố (đã được Kiện toàn Hội đồng và Tổ Thư ký Hội đồng đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của các Sở - ngành, Ủy ban nhân dân 24 quận - huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tại Quyết định số 5644/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2016); Thực hiện Quyết định số 3474/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2017 về phê duyệt Đề án đánh giá Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện trên địa bàn Thành phố năm 2017 và Kế hoạch số 5284/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2017 về ban hành kế hoạch triển khai đánh giá xác định chỉ số cải cách hành chính của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố và nhằm bổ sung thành viên Hội đồng và Tổ Thư ký Hội đồng đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính để phù hợp với các nội dung tại Quyết định số 3474/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2017. Ngày 08 tháng 12 năm 2017, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 6352/QĐ-UBND về kiện toàn Hội đồng và Tổ Thư ký Hội đồng đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của các Sở - ban - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, hàng năm Hội đồng và Tổ Thư ký Hội đồng có trách nhiệm phân tích, đánh giá và đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố công bố Chỉ số cải cách hành chính của các Sở - ngành, Ủy ban nhân dân 24 quận - huyện./.

Số lượt người xem: 425 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
SỐ LƯỢT TRUY CẬP