Bỏ qua nội dung chính

DANH MỤC

Phòng cải cách hành chính Thứ Ba, 22/10/2019, 12:42
Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 38/2019 của BCĐ CCHC Chính phủ  (14/10)
Xem nội dung chi tiết bảng tin tại đây./.
Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 39/2019 của BCĐ CCHC Chính phủ  (14/10)
Xem nội dung chi tiết bảng tin tại đây./.
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM TRA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH  (10/10)
Ngày 11 tháng 9 năm 2019 Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 3853/QĐ-UBND về kế hoạch kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo triển khai công tác cải cách hành chính năm 2019. Mục đích của Kế hoạch kiểm tra nhằm xem xét, đánh giá khách quan, toàn diện vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị được kiểm ...
Phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 của Thành phố Hồ Chí Minh  (10/10)
Nhằm tăng cường hiệu quả trong công tác cải cách hành chính các tháng cuối năm 2019 của thành phố Hồ Chí Minh, thành phố tiếp tục triển khai quyết liệt và đồng bộ các nội dung cụ thể như sau: - Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động cải cách hành chính các cấp. Phát huy sự sáng tạo, cải tiến ...
Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2019 của Thành phố Hồ Chí Minh  (10/10)
Thực hiện “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội” năm 2019, trong 9 tháng đầu năm 2019, thành phố tiếp tục đẩy mạnh triển khai đồng bộ 06 nhiệm vụ của công tác cải cách hành chính, trong đó lấy “yếu tố con người” với ý thức tự đổi mới, xác định phục vụ cá nhân, doanh nghiệp là mục tiêu cần hướng đến và chủ động đề ...
BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ LÀM VIỆC TẠI TỈNH CẦN THƠ VÀ TỈNH KIÊN GIANG  (10/10)
Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành và thực hiện Kế hoạch số 3696/KH-BCĐ về tổ chức Đoàn công tác nghiên cứu, học tập, khảo sát và trao đổi kinh nghiệm liên quan đến công tác cải cách hành chính tại thành phố Cần Thơ và tỉnh Kiên Giang. Đoàn Công tác do Ông ...
Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 37/2019 của BCĐ CCHC Chính phủ  (02/10)
Xem nội dung chi tiết bảng tin tại đây./.
Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính của Sở, ban - ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019  (25/09)
Nhằm đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019, đảm bảo phản ánh thực chất, khách quan kết quả cải cách hành chính của các sở, ban - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện trên địa bàn Thành phố, ngày 19 tháng 9 năm 2019, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch số 3821/KH-UBND về triển khai đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành ...
Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 36/2019 của BCĐ CCHC Chính phủ  (23/09)
Xem nội dung chi tiết bảng tin tại đây./.
Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 35/2019 của BCĐ CCHC Chính phủ  (23/09)
Xem nội dung chi tiết bảng tin tại đây./.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
SỐ LƯỢT TRUY CẬP