Bỏ qua nội dung chính

DANH MỤC

Phòng cải cách hành chính Thứ Bảy, 22/09/2018, 21:35
Sở Nội vụ ban hành văn bản đề nghị Sở - ngành, quận - huyện đẩy mạnh triển khai thực hiện các Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố  (24/07)
Nhằm tăng cường hiệu quả của công tác triển khai thực hiện các Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố như: Quyết định ban hành Kế hoạch bổ sung Chương trình cải cách hành chính của thành phố đến năm 2020 theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về công tác cải cách hành chính, nâng cao sự hài lòng ...
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện  (24/07)
Ngày 20 tháng 7 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 3004/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Nhằm kịp thời triển khai Quyết định trên đến các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện, cũng ...
Ủy ban nhân dân Quận 3 rút ngắn thời gian giải quyết đối với 19 thủ tục hành chính  (01/06)
Ngày 23 tháng 5 năm 2018, Chủ tịch UBND Quận 3 đã ban hành thông báo số 130/TB-UBND về việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, theo đó sẽ rút ngắn 19 thủ tục hành chính từ 01/6/2018 đến 31/12/2018 thuộc lĩnh vực giải quyết của quận và phường. Xem chi tiết Thông báo 130/TB-UBND tại đây./.
Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về công tác cải cách hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân và tổ chức về dịch vụ hành chính công trên địa bàn thành phố  (23/03)
Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Quyết định số 225/QĐ-TTG của Thủ tướng chính phủ và Chương trình hành động số 18-Ctr/TU của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020, Ngày 15, 16 tháng 3 năm 2018, Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức kỳ họp thứ bảy (kỳ họp bất thường) chuyên đề Cải cách hành chính: ...
Công bố Chỉ số đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2017 của các sở - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  (02/03)
Ngày 26 tháng 02 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 756/QĐ-UBND công bố Chỉ số đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2017 của các sở - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, chỉ số cải cách hành chính của các đơn vị tương đối cao, có 02 đơn vị xếp ...
Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018  (05/02)
Ngày 09 tháng 01 năm 2018, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018. Hội nghị có sự tham dự của Đồng chí Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban-Ngành, Ủy ban nhân dân 24 quận – ...
Quyết định số 2948/QĐ-BNV phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.  (15/01)
Nhằm mục đích theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan, công bằng kết quả triển khai cải cách hành chính (CCHC) hằng năm của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Ngày 28/12/2017, Bộ trưởng ...
Kiện toàn Hội đồng đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  (05/01)
Hội đồng và Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của các Sở - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định 4733/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố (đã được Kiện toàn Hội đồng và Tổ Thư ký Hội đồng đánh giá, xác ...
Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu kiểm điểm, chấn chỉnh thiếu sót qua kết quả kiểm tra tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017  (05/01)
Ngày 29 tháng 12 năm 2017, Ủy ban nhân dân Thành phố đã có Công văn số 8151/UBND-VX về việc kiểm điểm, chấn chỉnh thiếu sót qua kết quả kiểm tra tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 của thành phố. Theo đó,Ủy ban nhân dân Thành phố đã phê bình và yêu cầu kiểm điểm các đơn vị chưa thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và ...
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NĂM 2017  (03/01)
Thực hiện Quyết định số 6506/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017 và Quyết định số 6682/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
SỐ LƯỢT TRUY CẬP