Bỏ qua nội dung chính

DANH MỤC

Phòng cải cách hành chính Thứ Tư, 17/01/2018, 13:48
Chuyển Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp về Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố  (25/09)
Thực hiện Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính (KSTTHC), Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Công văn số 5792/UBND-VX ngày 15 tháng 9 năm 2017 triển khai thực hiện. Theo đó, Sở Tư pháp thực hiện chuyển giao Phòng KSTTHC về ...
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHẦN MỀM QUẢN LÝ VÀ BÁO CÁO CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ  (25/08)
Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân Thành phố đã có Công văn số 5257/UBND-VX ngày 22 tháng 8 năm 2017 về triển khai thực hiện phần mềm quản lý và báo cáo công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố; theo đó Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo Thủ ...
Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo tăng cường hiệu quả của công tác triển khai thực hiện Hệ thống đánh giá hài lòng của tổ chức và người dân đối với dịch vụ công tại các cơ quan, đơn vị  (14/08)
Nhằm tăng cường hiệu quả của công tác triển khai thực hiện Hệ thống đánh giá hài lòng của tổ chức và người dân đối với dịch vụ công tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, người dân tham gia đánh giá chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công và đánh giá thái độ, tác phong, ...
BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ TỔ CHỨC TẬP HUẤN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2017  (08/08)
Ngày 07 tháng 8 năm 2017, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Thành phố Hồ Chí Minh (BCĐ CCHC) tổ chức tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2017 cho hơn 100 cán bộ, công chức là thành viên Tổ giúp việc BCĐ CCHC, lãnh đạo cấp phòng và chuyên viên trực tiếp làm công tác CCHC tại Sở, ban – ngành và UBND quận – huyện. Tại buổi tập huấn, ban tổ chức ...
Lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  (17/07)
Thực hiện Quyết định số 6506/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017, theo đó giao Sở Nội vụ tham mưu ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí ...
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định Phê duyệt Đề án đánh giá Chỉ số cải cách hành chính của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh  (17/07)
Ngày 04 tháng 7 năm 2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 3474/QĐ-UBND về Phê duyệt Đề án đánh giá Chỉ số cải cách hành chính của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó Đề án được phê duyệt với mục tiêu chung là xác định Chỉ số cải cách hành chính để theo dõi, đánh ...
Ban chỉ đạo cải cách hành chính thành phố tổ chức họp 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 về công tác cải cách hành chính của thành phố  (05/07)
Ngày 14 tháng 6 năm 2017, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Vĩnh Tuyến chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 về công tác cải cách hành chính của thành phố. Tham dự cuộc họp gồm có: Thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính thành phố. Sau khi nghe Sở Nội ...
Quận Thủ Đức thực hiện tra cứu thông tin quy hoạch thông qua ứng dụng điện thoại và trên trang thông tin điện tử  (26/06)
Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức đã chính thức cung cấp ứng dụng trên điện thoại di động cho người dân xem thông tin quy hoạch sử dụng đất tỷ lệ 1/2000 trên địa bàn quận. Theo đó, người dân sử dụng điện thoại thông minh dùng hệ điều hành Android có thể vào Google Play để tải ứng dụng xuống điện thoại và sử dụng. Ngoài ra, quận cũng đang xúc tiến ...
Kế hoạch Kiểm tra đột xuất hoạt động công vụ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017  (22/03)
Ngày 15 tháng 3 năm 2017, Ủy ban nhân dân Thành phố đã Ban hành Kế hoạch Kiểm tra đột xuất hoạt động công vụ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017. Mục đích: Tiếp tục nâng cao trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ nhân dân của các cơ quan hành chính nhà nước; tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương hành chính trong ...
Cấp phát cẩm nang cải cách hành chính tập 3 phục vụ công tác tuyên truyền Cải cách hành chính thành phố  (06/03)
Thực hiện Quyết định số 7034/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện công tác Cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố năm 2016 và nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung, chương trình Cải cách hành chính thành phố, trong tháng 02 năm 2017, Sở Nội vụ - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
SỐ LƯỢT TRUY CẬP