Bỏ qua nội dung chính

DANH MỤC

Phòng cải cách hành chính Thứ Hai, 26/06/2017, 03:34
Kế hoạch Kiểm tra đột xuất hoạt động công vụ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017  (22/03)
Ngày 15 tháng 3 năm 2017, Ủy ban nhân dân Thành phố đã Ban hành Kế hoạch Kiểm tra đột xuất hoạt động công vụ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017. Mục đích: Tiếp tục nâng cao trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ nhân dân của các cơ quan hành chính nhà nước; tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương hành chính trong ...
Cấp phát cẩm nang cải cách hành chính tập 3 phục vụ công tác tuyên truyền Cải cách hành chính thành phố  (06/03)
Thực hiện Quyết định số 7034/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện công tác Cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố năm 2016 và nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung, chương trình Cải cách hành chính thành phố, trong tháng 02 năm 2017, Sở Nội vụ - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ ...
Ủy ban nhân dân thành phố Tổ chức Hội nghị tổng kết trực tuyến công tác cải cách hành chính của thành phố năm 2016  (13/01)
Với mục đích rà soát, đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực trong năm 2016 và triển khai công tác cải cách hành chính năm 2017 trên địa bàn thành phố; kịp thời phát hiện những điển hình, sáng tạo để nhân rộng, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, những vấn đề mới phát sinh trong công tác cải cách hành chính của ...
Một số kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016 của Ban chỉ đạo cải cách hành chính thành phố  (13/01)
Năm 2016 Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của thành phố, Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo nhằm thực hiện có hiệu quả Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo đã ban hành. Tiếp tục nâng cao vai trò tham mưu của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, đồng thời phân công, phân cấp mạnh mẽ và giao trách nhiệm cụ thể ...
Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh  (13/01)
Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 6574/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2016 về Ban hành Kế hoạch tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Với mục tiêu chung là tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực ...
Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  (04/01)
Ngày 28 tháng 12 năm 2016, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 4361/QĐ-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Theo đó, mục tiêu của việc xác định Chỉ số cải cách hành chính để theo dõi, đánh ...
Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện các thủ tục hành chính liên thông một cửa điện tử  (07/10)
Ngày 27 tháng 9 năm 2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn số 5312/UBND-VX Về triển khai thực hiện các thủ tục hành chính liên thông một cửa điện tử, theo đó: 1. Chấp thuận chủ trương triển khai các thủ tục hành chính thực hiện liên thông điện tử trên địa bàn thành phố, gồm: a) Nhóm thủ tục hành chính liên thông theo Nghị ...
Ông Nguyễn Đức Thịnh được tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng cải cách hành chính Sở Nội vụ  (19/08)
Ngày 23 tháng 6 năm 2016, Giám đốc Sở Nội vụ đã ký Quyết định số 689/QĐ-SNV về việc tiếp nhận và bổ nhiệm công chức đối với ông Nguyễn Đức Thịnh, Phó Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Sở Tư pháp đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Cải cách hành chính thuộc Sở Nội vụ kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. Thời gian giữ ...
Đoàn Kiểm tra cải cách hành chính Thành phố triển khai Kế hoạch số 1779/KH-UBND ngày 20/4/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về kiểm tra tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng đầu năm 2016  (19/08)
Căn cứ Kế hoạch số 1779/KH-UBND ngày 20/4/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về kiểm tra tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Đoàn Kiểm tra cải cách hành chính Thành phố đã tiến hành kiểm tra tại một số sở-ngành, quận-huyện trên địa bàn Thành phố nhằm có đánh giá khách ...
Ông Nguyễn Đức Thịnh được tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng cải cách hành chính Sở Nội vụ  (09/08)
Ngày 23 tháng 6 năm 2016, Giám đốc Sở Nội vụ đã ký Quyết định số 689/QĐ-SNV về việc tiếp nhận và bổ nhiệm công chức đối với ông Nguyễn Đức Thịnh, Phó Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Sở Tư pháp đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Cải cách hành chính thuộc Sở Nội vụ kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. Thời gian giữ chức vụ là ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
SỐ LƯỢT TRUY CẬP