Bỏ qua nội dung chính

DANH MỤC

Phòng cải cách hành chính Chủ Nhật, 20/08/2017, 03:26
BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ TỔ CHỨC TẬP HUẤN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2017  (08/08)
Ngày 07 tháng 8 năm 2017, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Thành phố Hồ Chí Minh (BCĐ CCHC) tổ chức tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2017 cho hơn 100 cán bộ, công chức là thành viên Tổ giúp việc BCĐ CCHC, lãnh đạo cấp phòng và chuyên viên trực tiếp làm công tác CCHC tại Sở, ban – ngành và UBND quận – huyện. Tại buổi tập huấn, ban tổ chức ...
Lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  (17/07)
Thực hiện Quyết định số 6506/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017, theo đó giao Sở Nội vụ tham mưu ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí ...
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định Phê duyệt Đề án đánh giá Chỉ số cải cách hành chính của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh  (17/07)
Ngày 04 tháng 7 năm 2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 3474/QĐ-UBND về Phê duyệt Đề án đánh giá Chỉ số cải cách hành chính của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó Đề án được phê duyệt với mục tiêu chung là xác định Chỉ số cải cách hành chính để theo dõi, đánh ...
Ban chỉ đạo cải cách hành chính thành phố tổ chức họp 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 về công tác cải cách hành chính của thành phố  (05/07)
Ngày 14 tháng 6 năm 2017, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Vĩnh Tuyến chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 về công tác cải cách hành chính của thành phố. Tham dự cuộc họp gồm có: Thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính thành phố. Sau khi nghe Sở Nội ...
Quận Thủ Đức thực hiện tra cứu thông tin quy hoạch thông qua ứng dụng điện thoại và trên trang thông tin điện tử  (26/06)
Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức đã chính thức cung cấp ứng dụng trên điện thoại di động cho người dân xem thông tin quy hoạch sử dụng đất tỷ lệ 1/2000 trên địa bàn quận. Theo đó, người dân sử dụng điện thoại thông minh dùng hệ điều hành Android có thể vào Google Play để tải ứng dụng xuống điện thoại và sử dụng. Ngoài ra, quận cũng đang xúc tiến ...
Kế hoạch Kiểm tra đột xuất hoạt động công vụ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017  (22/03)
Ngày 15 tháng 3 năm 2017, Ủy ban nhân dân Thành phố đã Ban hành Kế hoạch Kiểm tra đột xuất hoạt động công vụ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017. Mục đích: Tiếp tục nâng cao trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ nhân dân của các cơ quan hành chính nhà nước; tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương hành chính trong ...
Cấp phát cẩm nang cải cách hành chính tập 3 phục vụ công tác tuyên truyền Cải cách hành chính thành phố  (06/03)
Thực hiện Quyết định số 7034/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện công tác Cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố năm 2016 và nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung, chương trình Cải cách hành chính thành phố, trong tháng 02 năm 2017, Sở Nội vụ - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ ...
Ủy ban nhân dân thành phố Tổ chức Hội nghị tổng kết trực tuyến công tác cải cách hành chính của thành phố năm 2016  (13/01)
Với mục đích rà soát, đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực trong năm 2016 và triển khai công tác cải cách hành chính năm 2017 trên địa bàn thành phố; kịp thời phát hiện những điển hình, sáng tạo để nhân rộng, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, những vấn đề mới phát sinh trong công tác cải cách hành chính của ...
Một số kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016 của Ban chỉ đạo cải cách hành chính thành phố  (13/01)
Năm 2016 Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của thành phố, Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo nhằm thực hiện có hiệu quả Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo đã ban hành. Tiếp tục nâng cao vai trò tham mưu của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, đồng thời phân công, phân cấp mạnh mẽ và giao trách nhiệm cụ thể ...
Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh  (13/01)
Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 6574/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2016 về Ban hành Kế hoạch tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Với mục tiêu chung là tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
SỐ LƯỢT TRUY CẬP