Bỏ qua nội dung chính

DANH MỤC

Phòng cải cách hành chính Thứ Tư, 21/11/2018, 18:32
Thành phố Hồ Chí Minh phát động phong trào thi đua cao điểm về cải cách hành chính  (26/10)
Ngày 23 tháng 10 năm 2018, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 4776/KH-UBND phát động đợt thi đua cao điểm đón chào năm mới 2019, kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2019). Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phát động đợt thi đua cao điểm từ tháng 10 năm 2018 đến cuối tháng 01 năm ...
Kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính tại Quận 3  (26/10)
Ngày 25 tháng 10 năm 2018, Đoàn kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo triển khai công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Trần Vĩnh Tuyến làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tại Ủy ban nhân dân Quận 3, Theo báo cáo của UBND Quận 3, trong 9 tháng năm 2018 Quận 3 đã hoàn thành 22/54 ...
Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính của Sở, ban - ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018  (15/10)
Nhằm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018, phản ánh thực chất, khách quan kết quả cải cách hành chính của các sở, ban - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện trên địa bàn Thành phố, ngày 28 tháng 9 năm 2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch số 4416/KH-UBND về triển khai đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính của Sở, ban ...
Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt danh mục báo cáo định kỳ thực hiện trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Thành phố  (15/10)
Ngày 09 tháng 10 năm 2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 4444/QĐ-UBND về Phê duyệt danh mục báo cáo định kỳ thực hiện trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Thành phố. Căn cứ danh mục này, các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm rà soát và xây dựng phương án đơn giản ...
Sở Nội vụ ban hành văn bản đề nghị Sở - ngành, quận - huyện đẩy mạnh triển khai thực hiện các Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố  (24/07)
Nhằm tăng cường hiệu quả của công tác triển khai thực hiện các Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố như: Quyết định ban hành Kế hoạch bổ sung Chương trình cải cách hành chính của thành phố đến năm 2020 theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về công tác cải cách hành chính, nâng cao sự hài lòng ...
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện  (24/07)
Ngày 20 tháng 7 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 3004/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Nhằm kịp thời triển khai Quyết định trên đến các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện, cũng ...
Ủy ban nhân dân Quận 3 rút ngắn thời gian giải quyết đối với 19 thủ tục hành chính  (01/06)
Ngày 23 tháng 5 năm 2018, Chủ tịch UBND Quận 3 đã ban hành thông báo số 130/TB-UBND về việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, theo đó sẽ rút ngắn 19 thủ tục hành chính từ 01/6/2018 đến 31/12/2018 thuộc lĩnh vực giải quyết của quận và phường. Xem chi tiết Thông báo 130/TB-UBND tại đây./.
Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về công tác cải cách hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân và tổ chức về dịch vụ hành chính công trên địa bàn thành phố  (23/03)
Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Quyết định số 225/QĐ-TTG của Thủ tướng chính phủ và Chương trình hành động số 18-Ctr/TU của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020, Ngày 15, 16 tháng 3 năm 2018, Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức kỳ họp thứ bảy (kỳ họp bất thường) chuyên đề Cải cách hành chính: ...
Công bố Chỉ số đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2017 của các sở - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  (02/03)
Ngày 26 tháng 02 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 756/QĐ-UBND công bố Chỉ số đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2017 của các sở - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, chỉ số cải cách hành chính của các đơn vị tương đối cao, có 02 đơn vị xếp ...
Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018  (05/02)
Ngày 09 tháng 01 năm 2018, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018. Hội nghị có sự tham dự của Đồng chí Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban-Ngành, Ủy ban nhân dân 24 quận – ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
SỐ LƯỢT TRUY CẬP