Bỏ qua nội dung chính
  
Xem: 
Chỉnh sửa
Sở Nội vụ ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện đánh giá Chỉ số cải cách hành chính 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ndthinh11/11/2019 10:55 SA0 Đang chờ
1
Không
Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 43/2019 của BCĐ CCHC Chính phủDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ndthinh11/11/2019 10:00 SA0 Đang chờ
1
Không
Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 42/2019 của BCĐ CCHC Chính phủDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ndthinh04/11/2019 4:40 CH0 Đang chờ
1
Không
TPHCM tổ chức Hội thi tìm hiểu, tuyên truyền, hiến kế về cải cách hành chính năm 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ndthinh30/10/2019 10:15 SA0 Đang chờ
1
Không
Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 41/2019 của BCĐ CCHC Chính phủDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ndthinh28/10/2019 10:15 SA0 Đang chờ
1
Không
Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 41/2019 của BCĐ CCHC Chính phủDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ptdhuong28/10/2019 9:40 SA0 Đang chờ
0
Không
Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 40/2019 của BCĐ CCHC Chính phủDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ndthinh21/10/2019 1:50 CH0 Đang chờ
1
Không
Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 39/2019 của BCĐ CCHC Chính phủDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ndthinh14/10/2019 10:20 SA0 Đã Duyệt
3
Không
Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 38/2019 của BCĐ CCHC Chính phủDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ndthinh14/10/2019 10:20 SA0 Đã Duyệt
3
Không
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM TRA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNHDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.nddthuan10/10/2019 3:15 CH0 Đã Duyệt
3
Không
Phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 của Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.nddthuan10/10/2019 3:10 CH0 Đã Duyệt
3
Không
Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2019 của Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.nddthuan10/10/2019 3:05 CH0 Đã Duyệt
3
Không
BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ LÀM VIỆC TẠI TỈNH CẦN THƠ VÀ TỈNH KIÊN GIANGDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.nddthuan10/10/2019 2:50 CH0 Đã Duyệt
3
Không
Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 37/2019 của BCĐ CCHC Chính phủDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ndthinh02/10/2019 1:25 CH0 Đã Duyệt
3
Không
Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính của Sở, ban - ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ndthinh25/09/2019 2:05 CH0 Đã Duyệt
3
Không
Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 36/2019 của BCĐ CCHC Chính phủDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ndthinh23/09/2019 10:15 SA0 Đã Duyệt
3
Không
Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 35/2019 của BCĐ CCHC Chính phủDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ndthinh23/09/2019 10:10 SA0 Đã Duyệt
3
Không
Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 33/2019 của BCĐ CCHC Chính phủDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ndthinh03/09/2019 8:10 SA0 Đã Duyệt
3
Không
Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 32/2019 của BCĐ CCHC Chính phủDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ndthinh26/08/2019 7:50 SA0 Đã Duyệt
3
Không
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA08) - Công an TPHCM đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chínhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ndthinh22/08/2019 6:00 CH0 Đã Duyệt
3
Không
Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 31/2019 của BCĐ CCHC Chính phủDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ndthinh19/08/2019 3:55 CH0 Đã Duyệt
3
Không
Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 30/2019 của BCĐ CCHC Chính phủDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ndthinh12/08/2019 8:30 SA0 Đã Duyệt
3
Không
Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 29/2019 của BCĐ CCHC Chính phủDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ndthinh05/08/2019 3:30 CH0 Đã Duyệt
3
Không
Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 28/2019 của BCĐ CCHC Chính phủDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ndthinh05/08/2019 3:25 CH0 Đã Duyệt
3
Không
Làm căn cước công dân qua dịch vụ công trực tuyếnDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ndthinh26/07/2019 8:55 SA0 Đã Duyệt
3
Không
Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 27/2019 của BCĐ CCHC Chính phủDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ndthinh22/07/2019 8:45 SA0 Đã Duyệt
3
Không
Hội thảo “Những phương pháp, cách thức hiệu quả trong tổ chức, khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh”Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.nddthuan19/07/2019 2:20 CH0 Đã Duyệt
3
Không
Phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2019 của Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.nddthuan19/07/2019 2:10 CH0 Đã Duyệt
3
Không
Đánh giá tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019 của thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.nddthuan19/07/2019 2:05 CH0 Đã Duyệt
3
Không
Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019 của Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.nddthuan19/07/2019 2:05 CH0 Đã Duyệt
3
Không
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến trực tuyến sơ kết tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 bàn Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.nddthuan19/07/2019 2:00 CH0 Đã Duyệt
3
Không
Không hạn chế chính sách thu hút nhân tàiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ndthinh16/07/2019 3:10 CH0 Đang chờ
4
Không
Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 26/2019 của BCĐ CCHC Chính phủDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ndthinh15/07/2019 8:15 SA0 Đã Duyệt
3
Không
Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 25/2019 của BCĐ CCHC Chính phủDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ndthinh08/07/2019 7:40 SA0 Đã Duyệt
3
Không
Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 24/2019 của BCĐ CCHC Chính phủDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ndthinh01/07/2019 3:25 CH0 Đã Duyệt
3
Không
Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 23/2019 của BCĐ CCHC Chính phủDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ndthinh24/06/2019 9:30 SA0 Đã Duyệt
3
Không
Khảo sát sự hài lòng của người bệnh: Có thực tâm, thực chấtDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ndthinh20/06/2019 9:05 SA0 Đã Duyệt
3
Không
Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 22/2019 của BCĐ CCHC Chính phủDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ndthinh17/06/2019 8:50 SA0 Đã Duyệt
3
Không
Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 21/2019 của BCĐ CCHC Chính phủDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ndthinh10/06/2019 7:50 SA0 Đã Duyệt
3
Không
Sở Xây dựng xây dựng App công bố toàn bộ thông tin liên quan đến các dự án bất động sảnDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ndthinh04/06/2019 11:30 SA0 Đã Duyệt
3
Không
Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 20/2019 của BCĐ CCHC Chính phủDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ndthinh03/06/2019 1:55 CH0 Đã Duyệt
3
Không
Xã hội hóa hoạt động chứng thực sao y bản chínhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ndthinh28/05/2019 10:05 SA0 Đã Duyệt
3
Không
Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 19/2019 của BCĐ CCHC Chính phủDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ndthinh27/05/2019 4:45 CH0 Đã Duyệt
3
Không
Cải cách hành chính nội bộ, liên thông thủ tục giữa các cơ quanDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ndthinh22/05/2019 9:05 SA0 Đã Duyệt
3
Không
Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 18/2019 của BCĐ CCHC Chính phủDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ndthinh20/05/2019 8:55 SA0 Đã Duyệt
3
Không
Hội thảo “Những phương pháp, cách thức hiệu quả trong tổ chức, khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh”Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.nddthuan16/05/2019 10:15 SA0 Đã Duyệt
3
Không
Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 17/2019 của BCĐ CCHC Chính phủDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ndthinh15/05/2019 8:45 SA0 Đã Duyệt
3
Không
Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 16/2019 của BCĐ CCHC Chính phủDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ndthinh15/05/2019 8:35 SA0 Đã Duyệt
3
Không
Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 15/2019 của BCĐ CCHC Chính phủDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ndthinh15/05/2019 8:35 SA0 Đã Duyệt
3
Không
Thông báo về các sáng kiến, giải pháp cách làm hay trong công tác cải cách hành chínhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ndthinh24/04/2019 3:40 CH0 Đã Duyệt
3
Không
Hội thảo “Những giải pháp nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4” tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.nddthuan22/04/2019 1:30 CH0 Đã Duyệt
3
Không
Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 14/2019 của BCĐ CCHC Chính phủDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ndthinh16/04/2019 7:50 SA0 Đã Duyệt
3
Không
Tăng tuyên truyền để nâng tỷ lệ hồ sơ trực tuyếnDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ndthinh11/04/2019 2:30 CH0 Đã Duyệt
3
Không
Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch kiểm tra, khảo sát công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
SONOIVU\snv.ntphuong09/04/2019 11:00 SA0 Đã Duyệt
3
Không
Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 13/2019 của BCĐ CCHC Chính phủDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ndthinh08/04/2019 10:35 SA0 Đã Duyệt
3
Không
Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong Cải cách hành chínhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ndthinh05/04/2019 11:25 SA0 Đã Duyệt
3
Không
Kế hoạch Hội thảo “Những giải pháp nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4” tại Thành phố Hồ Chí năm 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.nddthuan03/04/2019 10:10 SA0 Đã Duyệt
3
Không
Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 12/2019 của BCĐ CCHC Chính phủDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ndthinh03/04/2019 9:35 SA0 Đã Duyệt
3
Không
Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 11/2019 của BCĐ CCHC Chính phủDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ndthinh25/03/2019 10:55 SA0 Đã Duyệt
3
Không
Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 10/2019 của BCĐ CCHC Chính phủDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ndthinh18/03/2019 10:30 SA0 Đã Duyệt
3
Không
Thành phố Hồ Chí Minh nhân rộng 05 mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác cải cách hành chínhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ndthinh18/03/2019 10:20 SA0 Đã Duyệt
3
Không
Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 09/2019 của BCĐ CCHC Chính phủDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ndthinh11/03/2019 8:05 SA0 Đã Duyệt
3
Không
Tổng kết đợt thi đua cao điểm các giải pháp, sáng kiến cải cách hành chính khối ĐảngDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ndthinh07/03/2019 9:00 SA0 Đã Duyệt
3
Không
Công bố Chỉ số đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2018 của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ndthinh05/03/2019 4:55 CH0 Đã Duyệt
3
Không
Ủy ban nhân dân phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức lắng nghe, trao đổi doanh nghiệp qua các buổi caféDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ndthinh04/03/2019 11:20 SA0 Đã Duyệt
3
Không
Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 08/2019 của BCĐ CCHC Chính phủDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ndthinh04/03/2019 9:30 SA0 Đã Duyệt
3
Không
Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức xử lý phản ánh của người dân bằng ứng dụng trực tuyếnDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ndthinh04/03/2019 9:25 SA0 Đã Duyệt
3
Không
Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định hoặc có ý kiến của Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phốDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
SONOIVU\snv.ntphuong28/02/2019 9:30 SA0 Đã Duyệt
3
Không
Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 07/2019 của BCĐ CCHC Chính phủDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ndthinh25/02/2019 10:00 SA0 Đã Duyệt
3
Không
Phát động thi đua về cải cách hành chính năm 2019 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.nddthuan25/02/2019 9:25 SA0 Đã Duyệt
3
Không
Sở Tư pháp Thành phố ký cam kết hoàn thành nhiệm vụ Cải cách hành chính năm 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ndthinh22/02/2019 9:55 SA0 Đã Duyệt
3
Không
Nội dung ký cam kết quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.nddthuan21/02/2019 9:50 SA0 Đã Duyệt
3
Không
Ủy ban nhân dân Thành phố tặng Bằng khen cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố năm 2018Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.nddthuan20/02/2019 1:35 CH0 Đã Duyệt
3
Không
Đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019 của Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.nddthuan20/02/2019 1:30 CH0 Đã Duyệt
3
Không
Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.nddthuan20/02/2019 1:30 CH0 Đã Duyệt
3
Không
Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 06/2019 của BCĐ CCHC Chính phủDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ndthinh18/02/2019 8:50 SA0 Đã Duyệt
3
Không
CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2018Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.nddthuan14/02/2019 1:10 CH0 Đã Duyệt
3
Không
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGHIÊM TÚC LÀM VIỆC SAU KÌ NGHỈ TẾT, TẬP TRUNG THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH PHỤC VỤ DÂNDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.nddthuan12/02/2019 1:40 CH0 Đã Duyệt
3
Không
Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 của Thành phốDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
SONOIVU\snv.ntphuong17/01/2019 2:50 CH0 Đã Duyệt
3
Không
Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi tiếp phái đoàn Bộ Hành chính và cải cách quan liêu nước Cộng hòa IndonesiaDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
SONOIVU\snv.ntphuong05/12/2018 3:50 CH0 Đã Duyệt
3
Không
Tiếp đoàn Bộ hành chính và cải cách quan liêu của IndonesiaDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.huongptd04/12/2018 5:10 CH0 Đang chờ
0
Có
Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi thảo luận tiếp đoàn Bộ hành chính và cải cách quan liêu của IndonesiaDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ptdhuong29/11/2018 3:40 CH0 Đang chờ
0
Không
LỄ CÔNG BỐ THI ĐUA CAO ĐIỂMDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.nddthuan05/11/2018 9:20 SA0 Đã Duyệt
3
Không
Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.tmtien05/11/2018 8:45 SA0 Đã Duyệt
3
Không
Các cơ quan, đơn vị tích cực hưởng ứng Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm từ tháng 10/2018 đến cuối tháng 01/2019 Ủy ban nhân dân Thành phốDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ptdhuong01/11/2018 3:35 CH0 Đã Duyệt
3
Không
Thành phố Hồ Chí Minh phát động phong trào thi đua cao điểm về cải cách hành chínhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.tmtien26/10/2018 2:30 CH0 Đã Duyệt
3
Không
Kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính tại Quận 3Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.tmtien26/10/2018 2:15 CH0 Đã Duyệt
3
Không
Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính của Sở, ban - ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ptdhuong15/10/2018 4:40 CH0 Đã Duyệt
3
Không
Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt danh mục báo cáo định kỳ thực hiện trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Thành phốDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ptdhuong15/10/2018 3:55 CH0 Đã Duyệt
3
Không
Sở Nội vụ ban hành văn bản đề nghị Sở - ngành, quận - huyện đẩy mạnh triển khai thực hiện các Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phốDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ptdhuong24/07/2018 2:00 CH0 Đã Duyệt
3
Không
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyệnDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ptdhuong24/07/2018 10:25 SA0 Đã Duyệt
3
Không
Ủy ban nhân dân Quận 3 rút ngắn thời gian giải quyết đối với 19 thủ tục hành chínhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ptdhuong01/06/2018 3:20 CH0 Đã Duyệt
3
Không
Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về công tác cải cách hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân và tổ chức về dịch vụ hành chính công trên địa bàn thành phốDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ptdhuong23/03/2018 10:55 SA0 Đã Duyệt
3
Có
Công bố Chỉ số đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2017 của các sở - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ptdhuong02/03/2018 2:40 CH0 Đã Duyệt
3
Không
Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ptdhuong05/02/2018 4:45 CH0 Đã Duyệt
3
Không
Quyết định số 2948/QĐ-BNV phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ptdhuong15/01/2018 9:35 SA0 Đã Duyệt
3
Không
Kiện toàn Hội đồng đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.nddthuan05/01/2018 9:00 SA0 Đã Duyệt
3
Không
Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu kiểm điểm, chấn chỉnh thiếu sót qua kết quả kiểm tra tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.nddthuan05/01/2018 8:35 SA0 Đã Duyệt
3
Không
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NĂM 2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.nddthuan03/01/2018 10:30 SA0 Đã Duyệt
3
Không
Chuyển Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp về Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phốDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
CITYWEB-SVR\snv.ptdhuong25/09/2017 9:35 SA0 Đã Duyệt
3
Không
1 - 100 Tiếp theo

Bài đăng

Modify settings and columns
Sử dụng danh sách Bài đăng cho các bài đăng trong blog này.