Bỏ qua nội dung chính

Sở Nội vụ Thành phố thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo Sở trong tháng 9 năm 2016. Đính kèm

Ngày 21 tháng 9 năm 2016, Sở Nội vụ đã ban hành Thông báo số 3335/TB-SNV về việc tổ chức ôn tập và hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm trên máy tính trong kỳ thi tuyển công chức năm 2016 (Chi tiết xem văn bản đính kèm)./.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố và tiếp thu kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, đơn vị về thực hiện các nội dung của Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài (gọi tắt là Quyết định 05) và Quyết định ...

Ngày 05 tháng 9 năm 2016, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 3115/SNV-CCVC hướng dẫn các đơn vị gửi văn bản và danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức năm 2016 (Chi tiết xem văn bản đính kèm)./.

Ngày 23 tháng 8 năm 2016, Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức không qua thi thông báo về việc tổ chức kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển năm 2016 - đợt 2 tại Thông báo số 2943/TB-HĐKTSH; đề nghị các cơ quan, đơn vị thông báo cho các ông, bà đủ điều kiện tham gia kiểm tra, sát hạch biết và thực hiện. (Chi tiết vui lòng xem file đính kèm).

Học bổng Phát triển Nguồn nhân lực (JDS) là chương trình học bổng toàn phần do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam. Mục tiêu của JDS là hỗ trợ các hoạt động phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam thông qua việc cấp học bổng khóa học Thạc sỹ trong 02 năm bằng tiếng Anh tại các Đại học của Nhật Bản. Đối tượng của JDS là ...

Theo Thông báo số 2655/TB-SNV ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Sở Nội vụ về thi tuyển công chức làm việc tại các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016, Sở Nội vụ thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2016, cụ thể: Tên phòng, ban, đơn vị cần tuyển Vị trí việc làm cần tuyển dụng Yêu cầu ...

Ngày 29 tháng 7 năm 2016, Chi cục Văn thư - Lưu trữ ban hành Thông báo số 223/TB-SNV về việc xét tuyển viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố, cụ thể: 1. Viên chức kế toán: a) Nhu cầu tuyển dụng: 01 người b) Tiêu chuẩn tuyển dụng: - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán trở lên - Chứng chỉ ngoại ngữ: trình độ B hoặc bậc 2 khung ...

DANH MỤC

Thành lập Hội đồng Hiệu trưởng các Trường Đại học trên bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 26 tháng 8 năm 2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đã ký ban hành Quyết định số 4455/QĐ-UBND về Thành lập Hội đồng Hiệu trưởng các Trường Đại học trên bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Xem Quyết định tại đây.
■  Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Quỹ trợ vốn cho người lao động tự tạo việc làm (Quỹ trợ vốn CEF) trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh  (30/08)
■  Kiện toàn và đổi tên "Ban Chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo, tăng hộ khá Thành phố" thành "Ban Chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo bền vững Thành phố"  (30/08)
■  Kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo đào tạo cán bộ Ban Chỉ huy quân sự phường, xã, thị trấn trình độ Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học ngành quân sự cơ sở đến năm 2020 và những năm tiếp theo  (30/08)
■  Thành lập Ban Chỉ đạo chống thất thu, đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  (30/08)
■  Kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của Thành phố Hồ Chí Minh  (30/08)
 
Ngày hành động vì công sở an toàn, văn minh và sạch đẹp 11-10-2014
Thực hiện chỉ đạo của Đoàn Khối Dân Chính Đảng Thành phố về tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 32 năm ngày truyền thống Thanh niên công nhân Thành phố (15/10/1982-15/10/2014), Đoàn Sở Nội vụ đã thực hiện "Ngày hành động vì công sở, nhà máy, xí nghiệp an toàn, văn minh, sạch đẹp"
■  Công trình thanh niên Đoàn Sở năm 2014  (16/10)
■  Lễ trưởng thành đoàn cho đoàn viên thuộc Đoàn Sở Nội vụ  (15/10)
■  Tổ chức hoạt động kỷ niệm 84 năm công tác dân vận và 58 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam  (15/10)
■  Tổ chức kỳ nghỉ hồng năm 2014  (15/10)
■  Tổ chức chuyến hành trình về nguồn và sinh hoạt dã ngoại  (24/07)
 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP