Bỏ qua nội dung chính
Về chấn chỉnh công tác tiếp nhận công chức không qua thi, chuyển ngạch, bổ nhiệm ngạch, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương
Ngày 18 tháng 9 năm 2015, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành văn bản về việc chấn chỉnh công tác tiếp nhận công chức không qua thi, chuyển ngạch, bổ nhiệm ngạch, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương.
Ông PHAN TẤN LỰC miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Phú
Ngày 30 tháng 9 năm 2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân đã ký Quyết định số 287/QĐ-UBND-TC về miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Phú đối với ông Phan Tấn Lực. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2015./.
■  Ông NGUYỄN TIẾN ĐẠT miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 4  (02/10)
■  Ông HUỲNH VĂN CHÍNH miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân  (02/10)
■  Ông HUỲNH MINH HÙNG được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 6  (02/10)
■  Ông TRẦN NGỌC DANH miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 6  (02/10)
■  Bà TRẦN THỊ BÍCH LIÊN được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 11  (02/10)
■  Lấy ý kiến Nhân dân góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020  (01/10)
■  Ông LÊ ĐÌNH ĐỨC được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi  (30/09)
■  Ông PHẠM QUỐC HUY được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5  (30/09)
■  Ông PHAN VĂN ĐỊNH được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh  (30/09)
■  Ông TRIỆU ĐỖ HỒNG PHƯỚC được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ  (30/09)
Thông báo về việc triệu tập thí sinh thi tuyển công chức năm 2015 của Thành phố
Căn cứ Quyết định số 2230/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Nội vụ thông báo danh sách những người đủ điều kiện dự thi tuyển công chức năm 2015 của Thành phố (Thông báo số 1663/TB-HĐTTCC) và danh sách những người không đủ điều kiện tham gia dự tuyển công chức năm 2015 của Thành phố (Thông báo số ...
■  Bà ĐỖ THỊ LÂM TUYỀN được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn  (13/05)
■  Lập hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Tổ chức Nhà nước”  (12/05)
■  Ông LÂM HÙNG TẤN, Chánh Văn phòng Sở Nội vụ được điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 4  (23/03)
■  Thông báo về nghỉ Tết Nguyên Đán Ất Mùi năm 2015  (30/01)
■  Ông NGUYỄN VĂN TRÌNH được bổ nhiệm Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố  (30/12)