Bỏ qua nội dung chính
Thông báo đăng ký tham dự Hội thảo “Giới thiệu Chương trình Học bổng Chính phủ Nhật Bản JDS niên khóa 2016-2017”
Học bổng Phát triển Nguồn nhân lực (JDS) do Chính phủ Nhật Bản tài trợ từ năm 2000đã tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức Thành phố nâng cao trình độ chuyên môn và tiếp cận các kiến thức tiên tiến từ đất nước Nhật Bản. Từ năm 2010, Chương trình JDS chỉ dành riêng cho các cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên hiện đang làm việc ...
Ông BÙI XUÂN CƯỜNG được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông vận tải
Ngày 24 tháng 8 năm 2015, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Tín đã ký Quyết định số 240/QĐ-UBND-TC về điều động và bổ nhiệm ông Bùi Xuân Cường, Trưởng ban Ban Quản lý Đường sắt đô thị, giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông vận tải; thời gian giữ chức vụ là 05 năm. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
■  Ông NGUYỄN THÀNH CHUNG được điều động đến nhận công tác tại Quận ủy quận Tân Phú  (26/08)
■  Ông NGUYỄN TOÀN THẮNG được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường  (26/08)
■  Bà PHÓ NAM PHƯỢNG, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội  (26/08)
■  Ông LÊ TRƯƠNG HẢI HIẾU được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 12  (26/08)
■  Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh  (30/07)
■  Ban hành Quy chế làm việc của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh  (30/07)
■  Ông NGUYỄN BÌNH MINH được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bến Thành Trách nhiệm hữu hạn Một Thành viên  (24/07)
■  Ông LÂM NGUYỄN HẢI LONG được bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn - Một thành viên Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung  (23/07)
■  Ông PHAN ĐỨC NHẠN, Phó Giám đốc Sở Xây dựng được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội  (09/07)
■  Ông SỬ NGỌC ANH được tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư  (08/07)
Thông báo về việc triệu tập thí sinh thi tuyển công chức năm 2015 của Thành phố
Căn cứ Quyết định số 2230/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Nội vụ thông báo danh sách những người đủ điều kiện dự thi tuyển công chức năm 2015 của Thành phố (Thông báo số 1663/TB-HĐTTCC) và danh sách những người không đủ điều kiện tham gia dự tuyển công chức năm 2015 của Thành phố (Thông báo số ...
■  Bà ĐỖ THỊ LÂM TUYỀN được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn  (13/05)
■  Lập hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Tổ chức Nhà nước”  (12/05)
■  Ông LÂM HÙNG TẤN, Chánh Văn phòng Sở Nội vụ được điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 4  (23/03)
■  Thông báo về nghỉ Tết Nguyên Đán Ất Mùi năm 2015  (30/01)
■  Ông NGUYỄN VĂN TRÌNH được bổ nhiệm Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố  (30/12)