Bỏ qua nội dung chính
Đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2015
Ngày 26 tháng 01 năm 2015, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 286/SNV-CCVC triển khai các đơn vị đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2015 theo Kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố (Chi tiết xem văn bản đính kèm)./.
Miễn nhiệm Ủy viên UBND Quận 6 đối với ông TRẦN VĂN THẾ
Ngày 19 tháng 12 năm 2014, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân ký ban hành Quyết định số 406/QĐ-UBND-TC về miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân Quận 6 đối với ông Trần Văn Thế.
■  Ông NGUYỄN HỮU VĨNH được bổ nhiệm lại Ủy viên UBND Quận 6  (23/12)
■  Ông NGUYỄN HỮU ĐỨC được bổ nhiệm giữ chức vụ Ủy viên UBND Quận 6  (23/12)
■  Ông VÕ THANH DŨNG được bổ nhiệm giữ chức vụ Ủy viên UBND Quận 4  (23/12)
■  Ông NGUYỄN VĂN HIỆP được bổ nhiệm giữ chức vụ Ủy viên UBND Quận 4  (23/12)
■  Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND Quận 4 đối với ông BÙI TRUNG TÍN  (23/12)
■  Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận đối với ông PHẠM CÔNG NGHĨA  (23/12)
■  Ông NGUYỄN ĐỨC MINH được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt  (23/12)
■  Tổ chức lại Trung tâm Giới thiệu việc làm Thành phố Hồ Chí minh thành Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố Hồ Chí minh trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố  (22/12)
■  Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020  (22/12)
■  Bổ nhiệm ông PHAN QUANG TRÍ giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình  (19/12)
Ông NGUYỄN VĂN TRÌNH được bổ nhiệm Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố
Ngày 29 tháng 12 năm 2014, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân đã ký ban hành Quyết định số 420/QĐ-UBND-TC về bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Trình, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố giữ chức vụ Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố, thời gian giữ chức vụ là 05 năm.
■  Thông báo nghỉ Tết Dương Lịch (ngày 01 tháng 01 năm 2015)  (25/12)
■  Ông HUỲNH VĂN PHÙNG được bổ nhiệm chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ  (06/10)
■  THÔNG BÁO về nghỉ Lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm lần thứ 69 Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9  (22/08)
■  Thông báo về treo cờ Tổ quốc, nghỉ Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ (năm 2014)  (20/01)
■  Thông báo về treo cờ Tổ quốc, nghỉ Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ năm 2014  (14/01)