Bỏ qua nội dung chính
Thông báo điểm thi tuyển công chức năm 2015 của Thành phố
Ngày 18 tháng 6 năm 2015, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2014 đã ban hành Thông báo số 2153/TB-HĐTTCC về điểm thi tuyển công chức năm 2015 của Thành phố (Chi tiết xem văn bản đính kèm)./.
Ông NGUYỄN BÌNH MINH được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bến Thành Trách nhiệm hữu hạn Một Thành viên
Ngày 21 tháng 7 năm 2015, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hồng đã ký Quyết định số 214/QĐ-UBND-TC về bổ nhiệm ông Nguyễn Bình Minh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bến Thành - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bến Thành - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên; thời gian giữ chức ...
■  Ông LÂM NGUYỄN HẢI LONG được bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn - Một thành viên Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung  (23/07)
■  Ông PHAN ĐỨC NHẠN, Phó Giám đốc Sở Xây dựng được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội  (09/07)
■  Ông SỬ NGỌC ANH được tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư  (08/07)
■  Ông NGUYỄN VĂN TUẤN được tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên  (06/07)
■  Bà PHAN THỊ CẨM NHUNG được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh  (06/07)
■  Ông TRƯƠNG TIẾN TRIỂN được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ  (06/07)
■  Bà PHẠM THỊ THANH HIỀN được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi  (06/07)
■  Ông NGUYỄN HỮU HOÀI PHÚ được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi  (06/07)
■  Ông NGUYỄN VĂN ĐẦY được bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng - Phòng Xây dựng chính quyền thuộc Sở Nội vụ  (06/07)
■  Ông NGUYỄN VĂN BẢO được bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Sở Nội vụ  (06/07)
Thông báo về việc triệu tập thí sinh thi tuyển công chức năm 2015 của Thành phố
Căn cứ Quyết định số 2230/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Nội vụ thông báo danh sách những người đủ điều kiện dự thi tuyển công chức năm 2015 của Thành phố (Thông báo số 1663/TB-HĐTTCC) và danh sách những người không đủ điều kiện tham gia dự tuyển công chức năm 2015 của Thành phố (Thông báo số ...
■  Bà ĐỖ THỊ LÂM TUYỀN được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn  (13/05)
■  Lập hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Tổ chức Nhà nước”  (12/05)
■  Ông LÂM HÙNG TẤN, Chánh Văn phòng Sở Nội vụ được điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 4  (23/03)
■  Thông báo về nghỉ Tết Nguyên Đán Ất Mùi năm 2015  (30/01)
■  Ông NGUYỄN VĂN TRÌNH được bổ nhiệm Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố  (30/12)