Bỏ qua nội dung chính

Trên cơ sở tổng hợp danh sách thí sinh dự thi tuyển công chức năm 2016 do các Sở, ban, ngành Thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện cử, Sở Nội vụ thông báo đến các cơ quan có nhu cầu tuyển dụng và các thí sinh việc rà soát lại thông tin và đóng lệ phí thi tuyển công chức năm 2016 (Chi tiết xem file đính kèm )

Thực hiện Quyết định số 1642/QĐ-BNV ngày 23 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2016 trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của nhà nước, Sở Nội vụ thông báo đến sở, ban, ngành Thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện về việc lập hồ sơ dự thi nâng ngạch và tương đương năm 2016 (chi tiết xem file đính kèm)

Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng tiếng Anh trình độ A2 và B1 theo khung tham chiếu chung Châu Âu

Ngày 03 tháng 10 năm 2016, Sở Nội vụ phát hành Thông báo số 3484/TB-SNV về việc tổ chức ôn tập và hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm trên máy tính trong kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế (hạng IV lên hạng III) năm 2016./. (Chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm)

Sở Nội vụ Thành phố thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo Sở trong tháng 9 năm 2016. Đính kèm

Thực hiện Kế hoạch số 2127 /KH-SNV ngày 22 tháng 6 năm 2016 của Sở Nội vụ về tổ chức đào tạo lớp Đại học (văn bằng 2) chuyên ngành công tác xã hội năm 2016 - 2019 theo Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 - 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Đề án 32,Sở Nội vụ thông báo về việc triệu tập các học viên đăng ký tham gia đào tạo Đại học chuyên ngành công tác xã hội (Văn bằng 2)năm học 2016-2019 (chi tiết xem file đính kèm)

Ngày 21 tháng 9 năm 2016, Sở Nội vụ đã ban hành Thông báo số 3335/TB-SNV về việc tổ chức ôn tập và hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm trên máy tính trong kỳ thi tuyển công chức năm 2016 (Chi tiết xem văn bản đính kèm)./.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố và tiếp thu kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, đơn vị về thực hiện các nội dung của Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài (gọi tắt là Quyết định 05) và Quyết định ...

DANH MỤC

Ngày hành động vì công sở an toàn, văn minh và sạch đẹp 11-10-2014
Thực hiện chỉ đạo của Đoàn Khối Dân Chính Đảng Thành phố về tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 32 năm ngày truyền thống Thanh niên công nhân Thành phố (15/10/1982-15/10/2014), Đoàn Sở Nội vụ đã thực hiện "Ngày hành động vì công sở, nhà máy, xí nghiệp an toàn, văn minh, sạch đẹp"
■  Công trình thanh niên Đoàn Sở năm 2014  (16/10)
■  Lễ trưởng thành đoàn cho đoàn viên thuộc Đoàn Sở Nội vụ  (15/10)
■  Tổ chức hoạt động kỷ niệm 84 năm công tác dân vận và 58 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam  (15/10)
■  Tổ chức kỳ nghỉ hồng năm 2014  (15/10)
■  Tổ chức chuyến hành trình về nguồn và sinh hoạt dã ngoại  (24/07)
 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP