Bỏ qua nội dung chính
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2014 DO ĐƠN VỊ CỬ (ĐỢT 2)
Danh sách thí sinh thi tuyển công chức năm 2014 do đơn vị cử (Đợt 2)
Ông LÊ MINH DŨNG, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được điều động và bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ
Ngày 27 tháng 10 năm 2014, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân đã ký ban hành Quyết định số 339/QĐ-UBND-TC về điều động và bổ nhiệm ông Lê Minh Dũng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ. Thời gian giữ chức vụ theo quy định hiện hành.
■  Ông NGUYỄN VĂN THỌ, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc - Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH Một thành viên nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội  (30/10)
■  Bà TRẦN THỊ HẠNH, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội  (30/10)
■  Bà NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG, Phó Giám đốc - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội  (30/10)
■  Ông VÕ QUANG CHÂU, Phó Tổng Giám đốc - Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH Một thành viên nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội  (30/10)
■  Ông HUỲNH KIM PHÁT, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội  (30/10)
■  Ông NGUYỄN VĂN HIẾU được bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Công chức - Viên chức thuộc Sở Nội vụ  (20/10)
■  Bà NGÔ THỊ HOÀNG CÁC được điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ  (20/10)
■  Ông PHẠM VĂN HẢI được tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài  (01/10)
■  Ông TỀ TRÍ DŨNG được bổ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bến Thành - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên  (01/10)
■  Ông HỒ SỸ TÝ được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội  (26/09)
■  DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2014 DO ĐƠN VỊ CỬ (ĐỢT 2)  (19/11)
■  Thông báo điểm thi nâng ngạch của cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên hoặc tương đương năm 2014 của Thành phố  (18/11)
■  Bộ Nội vụ ban hành Thông tư Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư  (18/11)
■  Bộ Nội vụ ban hành Thông tư Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ  (17/11)
■  Bộ Nội vụ ban hành Thông tư Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật bồi nền tài liệu giấy bằng phương pháp thủ công  (17/11)
■  Kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2014, ngạch nhân viên văn thư, ngạch kỹ thuật viên đánh máy, ngạch nhân viên đánh máy và một số ngạch khác chuyển sang ngạch nhân viên (mã số ngạch 01.005)  (17/11)
■  Ông Lê Tuấn Tài được giao phụ trách, điều hành công việc của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn  (14/11)
■  Ông Lê Văn Thinh được bổ nhiệm chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân  (14/11)
■  Ông Trần Thanh Bình được bổ nhiệm chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 3  (14/11)
■  HƯỚNG DẪN VÀ THI THỬ CÁC MÔN THI TRẮC NGHIỆM TRÊN MÁY TÍNH TRONG KÝ THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2014  (13/11)
 
Ông HUỲNH VĂN PHÙNG được bổ nhiệm chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ
Ngày 03 tháng 10 năm 2014, Giám đốc Sở Nội vụ đã ký ban hành Quyết định số 1979/QĐ-SNV về bổ nhiệm Ông Huỳnh Văn Phùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ. Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ...
■  THÔNG BÁO về nghỉ Lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm lần thứ 69 Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9  (22/08)
■  Thông báo về treo cờ Tổ quốc, nghỉ Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ (năm 2014)  (20/01)
■  Thông báo về treo cờ Tổ quốc, nghỉ Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ năm 2014  (14/01)
■  Thông báo về treo cờ Tổ quốc, nghỉ Tết Nguyên Đán Quý Tỵ (năm 2013)  (18/01)
■  THÀNH LẬP PHÒNG DOANH NGHIỆP THUỘC SỞ NỘI VỤ  (14/01)