Bỏ qua nội dung chính
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2014 DO ĐƠN VỊ CỬ (ĐỢT 2)
Danh sách thí sinh thi tuyển công chức năm 2014 do đơn vị cử (Đợt 2)
Bổ sung thành viên Tổ Công tác xây dựng Đề án thành lập Khu kinh tế đặc biệt của Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 29 tháng 9 năm 2014, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân đã ký Quyết định số 4805/QĐ-UBND về bổ sung thành viên Tổ Công tác xây dựng Đề án thành lập Khu kinh tế đặc biệt của Thành phố Hồ Chí Minh như sau: 1. Ông Lê Văn Làm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Thành viên; 2. Ông Lê Minh Dũng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và ...
■  Công nhận thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ học bổng Huỳnh Tấn Phát nhiệm kỳ II (2014-2018)  (18/11)
■  Thành lập Liên đoàn Taekwondo Thành phố Hồ Chí Minh  (18/11)
■  Kiện toàn Nhóm Công tác liên ngành thực hiện dự án xây dựng đường nối từ nút giao thông An Lạc đến Quốc lộ 50 và dự án xây dựng cầu, đường Bình Tiên  (13/11)
■  Kiện toàn Nhóm Công tác liên ngành thực hiện dự án xây dựng đường nối vành đai phía Đông – xa lộ Hà Nội (đường Bình Thái – vành đai phía Đông, kể cả nút giao Bình Thái) và dự án xây dựng cầu bắc qua Rạch Chiếc trên đường vành đai phía Đông  (13/11)
■  Kiện toàn và đổi tên Nhóm Công tác liên ngành thực hiện Hợp đồng BOT đoạn An Sương – An Lạc, Quốc lộ 1A  (13/11)
■  Ông LÊ MINH DŨNG, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được điều động và bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ  (30/10)
■  Ông NGUYỄN VĂN THỌ, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc - Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH Một thành viên nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội  (30/10)
■  Bà TRẦN THỊ HẠNH, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội  (30/10)
■  Bà NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG, Phó Giám đốc - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội  (30/10)
■  Ông VÕ QUANG CHÂU, Phó Tổng Giám đốc - Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH Một thành viên nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội  (30/10)
■  Chi cục Văn thư - Lưu trữ đề nghị các cơ quan, tổ chức lập Sổ đăng ký văn bản đến, đi năm 2015 theo quy định mới  (24/11)
■  Về công tác văn thư, lưu trữ nhà nước được quy định tại Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31/12/2014 của Bộ Nội vụ  (24/11)
■  Ông Đoàn Nhật được bổ nhiệm lại chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh  (21/11)
■  DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2014 DO ĐƠN VỊ CỬ (ĐỢT 2)  (21/11)
■  Ông Phạm Văn Mười được kéo dài thời gian giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân  (19/11)
■  DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2014 DO ĐƠN VỊ CỬ (ĐỢT 2)  (19/11)
■  Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch thực hiện Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ  (18/11)
■  Thông báo điểm thi nâng ngạch của cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên hoặc tương đương năm 2014 của Thành phố  (18/11)
■  Bộ Nội vụ ban hành Thông tư Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư  (18/11)
■  Bộ Nội vụ ban hành Thông tư Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ  (17/11)
 
Ông HUỲNH VĂN PHÙNG được bổ nhiệm chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ
Ngày 03 tháng 10 năm 2014, Giám đốc Sở Nội vụ đã ký ban hành Quyết định số 1979/QĐ-SNV về bổ nhiệm Ông Huỳnh Văn Phùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ. Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ...
■  THÔNG BÁO về nghỉ Lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm lần thứ 69 Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9  (22/08)
■  Thông báo về treo cờ Tổ quốc, nghỉ Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ (năm 2014)  (20/01)
■  Thông báo về treo cờ Tổ quốc, nghỉ Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ năm 2014  (14/01)
■  Thông báo về treo cờ Tổ quốc, nghỉ Tết Nguyên Đán Quý Tỵ (năm 2013)  (18/01)
■  THÀNH LẬP PHÒNG DOANH NGHIỆP THUỘC SỞ NỘI VỤ  (14/01)