Bỏ qua nội dung chính
Thông báo thi tuyển công chức làm việc tại các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015
Thực hiện Kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tổ chức thi tuyển công chức năm 2015. Qua tổng hợp và thẩm định nhu cầu tuyển dụng do các đơn vị gửi về, Sở Nội vụ đã ban hành Thông báo số 571/TB-SNV ngày 13 tháng 02 năm 2015 về thi tuyển công chức làm việc tại các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 (Chi tiết xem văn bản đính kèm)./.
Bà BÙI THỊ DIỂM THU được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Ngày 29 tháng 01 năm 2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân đã ký Quyết định số 23/QĐ-UBND-TC về bổ nhiệm bà Bùi Thị Diễm Thu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, thời gian giữ chức vụ là 5 năm. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
■  Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo nghị định số 09/2015/NĐ-Cp ngày 22 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ  (05/02)
■  Phê duyệt Điều lệ của Liên đoàn Judo Thành phố Hồ Chí Minh  (30/01)
■  Ông NGUYỄN NGỌC SANG được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội  (29/01)
■  Ông VƯƠNG TÁI PHƯỚC được điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban - Ban Dân tộc Thành phố  (20/01)
■  Ông ĐOÀN NHẬT được điều động và bổ nhiệm Phó Trưởng ban Ban Quản lý Xây dựng Trung tâm Triển lãm Quy hoạch Thành phố  (19/01)
■  Ông DƯƠNG MINH THÙY được điều động và bổ nhiệm Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Nâng cấp Đô thị Thành phố  (19/01)
■  Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ  (15/01)
■  Miễn nhiệm Ủy viên UBND Quận 6 đối với ông TRẦN VĂN THẾ  (23/12)
■  Ông NGUYỄN HỮU VĨNH được bổ nhiệm lại Ủy viên UBND Quận 6  (23/12)
■  Ông NGUYỄN HỮU ĐỨC được bổ nhiệm giữ chức vụ Ủy viên UBND Quận 6  (23/12)
Thông báo về nghỉ Tết Nguyên Đán Ất Mùi năm 2015
Ngày 23 tháng 01 năm 2015, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hứa Ngọc Thuận ký ban hành Thông báo số 07/TB-UBND về treo cờ Tổ quốc, nghỉ Tết Nguyên Đán Ất Mùi năm 2015 Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan Đảng, Đoàn thể, các Doanh nghiệp, cơ sở kinh ...
■  Ông NGUYỄN VĂN TRÌNH được bổ nhiệm Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố  (30/12)
■  Thông báo nghỉ Tết Dương Lịch (ngày 01 tháng 01 năm 2015)  (25/12)
■  Ông HUỲNH VĂN PHÙNG được bổ nhiệm chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ  (06/10)
■  THÔNG BÁO về nghỉ Lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm lần thứ 69 Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9  (22/08)
■  Thông báo về treo cờ Tổ quốc, nghỉ Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ (năm 2014)  (20/01)