Bỏ qua nội dung chính
Thông báo về buổi giới thiệu học bổng JDS 2015-2016
Japanese Grant Aid for Human Resource Development Scholarship (JDS)là chương trình học bổng toàn phần do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam thông qua việc cấp học bổng khóa học Thạc sỹ bằng tiếng Anh tại các trường Đại học Nhật Bản. Đối tượng của JDS là công chức, viên chức Nhà nước trẻ tuổi, được kỳ vọng sẽ trở thành các nhà lãnh đạo của Việt Nam trong tương lai và sẽ tham gia tích cực vào việc xây dựng, thực thi chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam sau khi hoàn thành khóa học.
Thành lập Hội Bảo vệ quyền trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 04 tháng 8 năm 2014, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hứa Ngọc Thuận ký ban hành Quyết định số 3764/QĐ-UBND về cho phép thành lập Hội Bảo vệ quyền trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh. Hội Bảo vệ quyền trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh là tổ chức xã hội, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt, tuân thủ quy ...
■  Thành lập Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến  (26/08)
■  Bổ nhiệm ông CHU TIẾN DŨNG giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn  (26/08)
■  Thành lập Đội Quản lý thị trường 1A thuộc Chi cục Quản lý thị trường  (26/08)
■  Thành lập Hội Luật gia Quận 2  (26/08)
■  Thành lập Hội Luật gia huyện Hóc Môn  (26/08)
■  Thành lập Hội Đông y huyện Hóc Môn  (26/08)
■  Thành lập Hội Người mù huyện Hóc Môn  (26/08)
■  Thành lập Đội công tác xã hội tình nguyện phường, xã, thị trấn trên địa bàn TP.HCM  (26/08)
■  Thành lập Ban Điều hành bảo vệ chăm sóc trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh  (14/05)
■  Ông LÊ HỮU CHÂU giữ chức vụ Giám đốc CT TNHH MTV Công trình cầu phà TP.HCM  (14/05)
THÔNG BÁO về nghỉ Lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm lần thứ 69 Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9
Ngày 12 tháng 8 năm 2014, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Thông báo số 92/TB-UBND việc nghỉ Lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm lần thứ 69 Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh (2/9) năm 2014 như sau: Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động các cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan Đảng, Đoàn thể, các ...
■  Thông báo về treo cờ Tổ quốc, nghỉ Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ (năm 2014)  (20/01)
■  Thông báo về treo cờ Tổ quốc, nghỉ Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ năm 2014  (14/01)
■  Thông báo về treo cờ Tổ quốc, nghỉ Tết Nguyên Đán Quý Tỵ (năm 2013)  (18/01)
■  THÀNH LẬP PHÒNG DOANH NGHIỆP THUỘC SỞ NỘI VỤ  (14/01)
■  Thông báo về nghỉ Tết Dương lịch và treo cờ Tổ quốc ngày 01 tháng 01 năm 2013  (19/12)