Bỏ qua nội dung chính
Đề nghị khẩn trương gửi thông báo tuyển dụng công chức năm 2014
Ngày 20 tháng 8 năm 2014, Sở Nội vụ đã có Công văn số 1386/SNV-CCVC đề nghị các Sở-ngành Thành phố và Ủy ban nhân dân các quận-huyện khẩn trương gửi thông báo tuyển dụng chi tiết về Sở Nội vụ Thành phố (Chi tiết xem văn bản đính kèm)./.
Thành lập Ban Điều hành bảo vệ chăm sóc trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 24 tháng 3 năm 2014, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Lê Hoàng Quân ký ban hành Quyết định số 1400/QĐ-UBND về thành lập Ban Điều hành bảo vệ chăm sóc trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh, gồm các ông, bà có tên sau: I. Ban Điều hành: 1. Ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng ban; 2. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Phó ...
■  Ông LÊ HỮU CHÂU giữ chức vụ Giám đốc CT TNHH MTV Công trình cầu phà TP.HCM  (14/05)
■  Ông TRẦN MINH THÀNH giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV CT TNHH MTV Công trình cầu phà TP.HCM  (14/05)
■  Ông NGUYỄN VĂN VÂN - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV DVCI Quận 1 nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.  (14/05)
■  Giải thể Hội Từ thiện Vì trẻ em khuyết tật và bất hạnh Thành phố Hồ Chí Minh  (14/05)
■  Giải thể Hội Phước Thiện Sài Gòn  (14/05)
■  Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo công tác gia đình Thành phố Hồ Chí Minh  (14/05)
■  Bà NGUYỄN THỊ HẬU – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh được nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.  (14/05)
■  Ông NGUYỄN HOÀI CHƯƠNG – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo được nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.  (14/05)
■  Thành lập Trung tâm Cấp cứu 115 Thành phố Hồ Chí Minh  (25/12)
■  Ông HUỲNH HỮU LỢI được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội  (25/12)
■  Đề nghị khẩn trương gửi thông báo tuyển dụng công chức năm 2014  (20/08)
■  Thông báo nhập học lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình Chuyên viên năm 2014 - Đợt 3  (15/08)
■  Thông báo thi tuyển công chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước của Thành phố năm 2014  (12/08)
■  Thông báo nhập học lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý năm 2014  (08/08)
■  Thông báo nhập học lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2014 (Đợt 6)  (06/08)
■  Ủy ban nhân dân Quận 12 báo cáo kiểm tra hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân 11 phường 6 tháng đầu năm 2014  (05/08)
■  Tình hình triển khai áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận Tân Bình.  (31/07)
■  Tình hình triển khai, thực hiện Thư xin lỗi khi giải quyết thủ tục, hồ sơ trễ hẹn tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Quận Bình Tân và Ủy ban nhân dân 10 phường 6 tháng đầu năm 2014  (31/07)
■  Bà PHẠM THỊ VIẾT được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội  (28/07)
■  Ông Lê Văn Tòng được bổ nhiệm lại chức Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè  (25/07)
 
Thông báo về treo cờ Tổ quốc, nghỉ Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ (năm 2014)
Căn cứ Công văn số 10525/VPCP-KGVX ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ và Thông báo số 5083/TB-BLĐTBXH ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết Âm lịch và hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần vào các dịp nghỉ Lễ năm 2014 đối với cán bộ, công chức, viên chức; Căn cứ Thông báo số 02/TB-UBND ...
■  Thông báo về treo cờ Tổ quốc, nghỉ Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ năm 2014  (14/01)
■  Thông báo về treo cờ Tổ quốc, nghỉ Tết Nguyên Đán Quý Tỵ (năm 2013)  (18/01)
■  THÀNH LẬP PHÒNG DOANH NGHIỆP THUỘC SỞ NỘI VỤ  (14/01)
■  Thông báo về nghỉ Tết Dương lịch và treo cờ Tổ quốc ngày 01 tháng 01 năm 2013  (19/12)
■  Ông TẤT THÀNH CANG được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thành phố  (01/10)