Bỏ qua nội dung chính

Ngày 30 tháng 6 năm 2016, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 2235/SNV-CCVC về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên hoặc tương đương gửi các Sở, ban, ngành Thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện; đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo về số lượng, cơ cấu ngạch công chức hiện có và đề nghị số lượng chỉ tiêu nâng ngạch lên chuyên viên hoặc tương đương năm 2016, đồng thời lập danh sách công chức có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch lên chuyên viên hoặc tương đương năm 2016 theo mẫu gửi về Sở Nội vụ chậm nhất ngày 08 tháng 7 năm 2016. (Nội dung chi tiết xem tập tin đính kèm)

Ngày 30 tháng 6 năm 2016, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 2236/SNV-CCVC về việc lập hồ sơ dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2016 gửi các Sở, ban, ngành Thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện; đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi danh sách công chức có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch, kèm hồ sơ đăng ký của từng cán bộ, công chức về Sở Nội vụ chậm nhất ngày 10 tháng 7 năm 2016 (tính theo dấu công văn đến của Sở Nội vụ). (Nội dung chí tiết xem tập tin đính kèm)

Sở Nội vụ nhận được Thư số HCM/237/1/2016 ngày 19/5/2016 của Tổng Lãnh sự Quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh về thông báo Học bổng của Chương trình Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật (ITEC) 2016-2017 của Chính phủ Ấn Độ; Sở Nội vụ đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phổ biến thông tin Học bổng ITEC 2016-2017 và tạo điều kiện cán bộ, công chức, ...

Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thị Thu tại Công văn số 5087/VP-VX ngày 04/6/2016 về Học bổng cho lãnh đạo trẻ IATSS Forum 2017 tại Nhật Bản; Sở Nội vụ đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phổ biến thông tin Học bổng cho lãnh đạo trẻ IATSS Forum 2017 và tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức đủ điều ...

Ngày 03 tháng 6 năm 2016, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 1888/SNV-CCVC về đăng ký nhu cầu tuyển dung công chức năm 2016 (Chi tiết xem văn bản đính kèm)./.

Xét đề nghị của Hội đồng thi tuyển công chức Thành phố năm 2015 (Đợt 2) tại Tờ trình số 694/TTr-HĐTTCC ngày 02 tháng 3 năm 2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 906/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2016 về phê duyệt kết quả thi tuyển công chức năm 2015 - Đợt 2 (Chi tiết xem văn bản đính kèm)./.

Ngày 26 tháng 02 năm 2016, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2015 - Đợt 2 thông báo Kết quả phúc khảo bài thi của thí sinh dự thi tuyển công chức năm 2015 - Đợt 2 của Thành phố tại Thông báo số 635/TB-HĐTTCC. (Chi tiết xem tập tin đính kèm)

Ngày 16 tháng 02 năm 2016 Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021 có Thông báo số 04/TB-UBBC về thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021 và Công văn số 05/UBBC về việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận, huyện, phường, xã, thị trấn.(Nội dung chi tiết xem tập tin đính kèm)

DANH MỤC

Ngày hành động vì công sở an toàn, văn minh và sạch đẹp 11-10-2014
Thực hiện chỉ đạo của Đoàn Khối Dân Chính Đảng Thành phố về tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 32 năm ngày truyền thống Thanh niên công nhân Thành phố (15/10/1982-15/10/2014), Đoàn Sở Nội vụ đã thực hiện "Ngày hành động vì công sở, nhà máy, xí nghiệp an toàn, văn minh, sạch đẹp"
■  Công trình thanh niên Đoàn Sở năm 2014  (16/10)
■  Lễ trưởng thành đoàn cho đoàn viên thuộc Đoàn Sở Nội vụ  (15/10)
■  Tổ chức hoạt động kỷ niệm 84 năm công tác dân vận và 58 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam  (15/10)
■  Tổ chức kỳ nghỉ hồng năm 2014  (15/10)
■  Tổ chức chuyến hành trình về nguồn và sinh hoạt dã ngoại  (24/07)
 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP