Bỏ qua nội dung chính

Thực hiện Công văn số 829/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên phổ thông công lập. Sở Nội vụ đề nghị các Sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện căn cứ cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức, nhu cầu sử dụng và năng lực của viên chức lập danh sách viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên phổ thông công lập từ hạng II lên hạng I

Ngày 14/3/2018, Giám đốc Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 1225/QĐ-SNV về cử công chức tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên năm 2018, theo đó, 91 công chức có tên trong danh sách kèm theo Quyết định dự lễ khai giảng và nhập học vào lúc 07 giờ 30 ngày 20/3/2018 tại Văn phòng đại diện Thanh tra Chính phủ, tại Thành phố Hồ Chí Minh, số 496, Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh(chi tiết xem file đính kèm)

Thực hiện Quyết định số 28/QĐ-BNV ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước, Sở Nội vụ đề nghị Sở, ban, ngành Thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện, Sở Nội vụ Thông báo về việc đăng ký nhu cầu, chỉ tiêu dự thi nâng ngạch công chưc lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp. Mẫu đăng ký danh sách dự thi và Quyết định số 28/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ (xem phụ lục đính kèm)

Ngày 02 tháng 11 năm 2017, Giám đốc Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 16091/QĐ-SNV về cử 498 cán bộ, công chức, viên chức tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên năm 2017 (đợt 5)(chi tiết xem file đính kèm)

Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thành phố giai đoạn 2016 - 2020 và căn cứ tình hình thực tiễn thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố, Sở Nội vụ đã xây dựng dự thảo và có Công văn số 4231/SNV-CCVC ngày 23 tháng 10 năm 2017 về góp ý Đề án thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia khoa học, công nghệ và hoạch định chính sách của Thành phố Hồ Chí Minh. Đề nghị các sở - ngành, các trường đại học nghiên cứu, góp ý dự thảo Đề án và gửi về Sở Nội vụ tổng hợp theo yêu cầu và thời gian quy định (kèm dự thảo Đề án)./.

Ngày 17 tháng 10 năm 2017, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 4150/SNV-CCVC về báo cáo thống kê tình hình tuyển dụng, quản lý và sử dụng công chức, viên chức năm 2017, theo đó, đề nghị các sở, ban, ngành Thành phố và Ủy ban nhân dân quận - huyện thống kê báo cáo theo các nội dung và gửi báo cáo về Sở Nội vụ chậm nhất là ngày 30 tháng 10 năm 2017(chi tiết xem file đính kèm)

Ngày 09 tháng 10 năm 2017, Giám đốc Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 15664/QĐ-SNV về cử 240 ông (bà)tham dự lớp Bồi dưỡng ngạch Kế toán viên năm 2017 (đợt 4) (chi tiết xem file đính kèm)

ngày 15 tháng 8 năm 2017 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 05/2017/TT-BNV tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức và ngày 24 tháng 8 năm 2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND sửa đổi một số nội dung về việc tuyển dung công chức, viên chức Thành phố. Nội dung chi tiết theo các văn bản đính kèm Thông tư số 05/2017/TT-BNV Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND

DANH MỤC

Công bố Chỉ số đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2017 của các sở - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 26 tháng 02 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 756/QĐ-UBND công bố Chỉ số đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2017 của các sở - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, chỉ số cải cách hành chính của các đơn vị tương đối cao, có 02 đơn vị xếp ...
■  Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018  (05/02)
■  Quyết định số 2948/QĐ-BNV phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.  (15/01)
■  Kiện toàn Hội đồng đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  (05/01)
■  Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu kiểm điểm, chấn chỉnh thiếu sót qua kết quả kiểm tra tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017  (05/01)
■  HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NĂM 2017  (03/01)
 
Ngày hành động vì công sở an toàn, văn minh và sạch đẹp 11-10-2014
Thực hiện chỉ đạo của Đoàn Khối Dân Chính Đảng Thành phố về tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 32 năm ngày truyền thống Thanh niên công nhân Thành phố (15/10/1982-15/10/2014), Đoàn Sở Nội vụ đã thực hiện "Ngày hành động vì công sở, nhà máy, xí nghiệp an toàn, văn minh, sạch đẹp"
■  Công trình thanh niên Đoàn Sở năm 2014  (16/10)
■  Lễ trưởng thành đoàn cho đoàn viên thuộc Đoàn Sở Nội vụ  (15/10)
■  Tổ chức hoạt động kỷ niệm 84 năm công tác dân vận và 58 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam  (15/10)
■  Tổ chức kỳ nghỉ hồng năm 2014  (15/10)
■  Tổ chức chuyến hành trình về nguồn và sinh hoạt dã ngoại  (24/07)
 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP