Bỏ qua nội dung chính
DANH SÁCH BỔ SUNG (LẦN 1) THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC THÀNH PHỐ NĂM 2015
Ngày 20 tháng 11 năm 2015, Sở Nội vụ bổ sung danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển công chức Thành phố năm 2015 (lần 1) đã được thẩm định đủ điều kiện dự thi tuyển công chức Thành phố.
Bà NGUYỄN THỊ MINH HẠNH, Phó Trưởng ban Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
Ngày 15 tháng 10 năm 2015, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Tất Thành Cang đã ký Quyết định số 314/QĐ-UBND-TC chấp thuận cho bà Nguyễn Thị Minh Hạnh, Phó Trưởng ban Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2015./.
■  Ông PHẠM VĂN MƯỜI, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội  (25/11)
■  Ông HUỲNH VĂN CHÍNH, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP  (25/11)
■  Ông PHẠM QUANG ĐỒNG được tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng ban Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ  (25/11)
■  Ông NGUYỄN TƯƠNG MINH được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một Thành viên Dịch vụ cơ quan nước ngoài  (20/11)
■  Ông PHẠM THIẾT HÒA được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh  (20/11)
■  Ông NGÔ ANH TUẤN được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một Thành viên Dịch vụ cơ quan nước ngoài  (20/11)
■  Ông TRƯƠNG HẠ LONG được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8  (20/11)
■  Về cho thôi giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với ông Thái Văn Rê  (13/11)
■  Ông NGÔ THÀNH LUÔNG được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 6  (13/11)
■  Ông SỬ NGỌC ANH được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư  (13/11)
Thông báo về việc triệu tập thí sinh thi tuyển công chức năm 2015 của Thành phố
Căn cứ Quyết định số 2230/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Nội vụ thông báo danh sách những người đủ điều kiện dự thi tuyển công chức năm 2015 của Thành phố (Thông báo số 1663/TB-HĐTTCC) và danh sách những người không đủ điều kiện tham gia dự tuyển công chức năm 2015 của Thành phố (Thông báo số ...
■  Bà ĐỖ THỊ LÂM TUYỀN được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn  (13/05)
■  Lập hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Tổ chức Nhà nước”  (12/05)
■  Ông LÂM HÙNG TẤN, Chánh Văn phòng Sở Nội vụ được điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 4  (23/03)
■  Thông báo về nghỉ Tết Nguyên Đán Ất Mùi năm 2015  (30/01)
■  Ông NGUYỄN VĂN TRÌNH được bổ nhiệm Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố  (30/12)