Bỏ qua nội dung chính
Thông báo kết quả thi tuyển công chức năm 2014
Căn cứ Quyết định số 1204/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt kết quả thi tuyển công chức năm 2014, Sở Nội vụ đã có Công văn số 997/SNV-CCVC ngày 24 tháng 3 năm 2015 thông báo kết quả thi tuyển công chức năm 2014 (Chi tiết xem văn bản đính kèm)./.
Ông NGUYỄN THÀNH PHƯƠNG được bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận Phú Nhuận
Ngày 12 tháng 3 năm 2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân đã ký ban hành Quyết định số 73/QĐ-UBND-TC về bổ nhiệm Ông Nguyễn Thành Phương, Quận ủy viên, Trưởng phòng Quản lý đô thị Quận Phú Nhuận giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận Phú Nhuận. Thời hạn giữ chức vụ theo quy định hiện hành. Quyết định có ...
■  NỘI DUNG HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH  (19/03)
■  Ông Đoàn Hồng Minh được điều động và bổ nhiệm chức vụ Chánh Thanh tra Sở Nội vụ  (13/03)
■  Ông Nguyễn Minh Hoàng được điều động và bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Phòng Tổ chức phi chính phủ và công tác thanh niên  (13/03)
■  Bà Lê Thị Ngọc Hoa được điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức phi chính phủ và công tác thanh niên  (12/03)
■  Bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức phi chính phủ và công tác thanh niên thuộc Sở Nội vụ đối với Bà Trần Hồng Nga  (12/03)
■  Bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Xây dựng chính quyền thuộc Sở Nội vụ đối với Ông Nguyễn Tấn Đức  (12/03)
■  Bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Xây dựng chính quyền thuộc Sở Nội vụ đối với Bà Lê Thị Ngọc Dung  (12/03)
■  Bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Phòng Xây dựng chính quyền thuộc Sở Nội vụ đối với Bà Đoàn Thị Lành  (12/03)
■  Bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức, biên chế thuộc Sở Nội vụ đối với Ông Trần Hiếu Nghĩa  (12/03)
■  Bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức, biên chế thuộc Sở Nội vụ đối với Ông Nguyễn Hoàng Chương  (12/03)
Ông LÂM HÙNG TẤN, Chánh Văn phòng Sở Nội vụ được điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 4
Ngày 19 tháng 3 năm 2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân đã ký ban hành Quyết định số 82/QĐ-UBND-TC về điều động và bổ nhiệm Ông Lâm Hùng Tấn, Chánh Văn phòng Sở Nội vụ đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 4. Thời gian giữ chức vụ theo quy định hiện hành. Quyết định có hiệu lực ...
■  Thông báo về nghỉ Tết Nguyên Đán Ất Mùi năm 2015  (30/01)
■  Ông NGUYỄN VĂN TRÌNH được bổ nhiệm Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố  (30/12)
■  Thông báo nghỉ Tết Dương Lịch (ngày 01 tháng 01 năm 2015)  (25/12)
■  Ông HUỲNH VĂN PHÙNG được bổ nhiệm chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ  (06/10)
■  THÔNG BÁO về nghỉ Lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm lần thứ 69 Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9  (22/08)