Bỏ qua nội dung chính

Ngày 17 tháng 3 năm 2017, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2016 ban hành Thông báo số 1018/TB-HĐTTCC về kết quả phúc khảo bài thi của thí sinh dự thi tuyển công chức năm 2016 của Thành phố (chi tiết xem văn bản đính kèm).

Ngày 17 tháng 3 năm 2017, Hội đồng thi thăng hạng CDNN viên chức chuyên ngành y tế năm 2016 ban hành Thông báo số 1019/TB-HĐTTHCDNNVC về kết quả phúc khảo bài thi của thí sinh dự thi Kỳ thi thăng hạng CDNN viên chức chuyên ngành y tế (từ hạng IV lên hạng III) năm 2016 (chi tiết xem văn bản đính kèm).

Căn cứ Quyết định số 6252/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X về Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2016 - 2020; Nhằm chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành và đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tính khả thi cao, Sở Nội vụ đã có Công văn số 992/SNV-CCVC ngày 16 tháng 3 năm 2017 đề nghị các cơ quan, đơn vị góp ý bằng văn bản cho dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình nhánh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị Thành phố giai đoạn 2016 - 2020. Kính đề nghị các cơ quan, đơn vị xem xét, góp ý bằng văn bản gửi về Sở Nội vụ trước ngày 24 tháng 3 năm 2017. (kèm file Công văn số 992/SNV-CCVC và dự thảo)./.

Ngày 10 tháng 3 năm 2017, Lãnh đạo Sở tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do Bộ trưởng làm Trưởng đoàn.

Thực hiện Kế hoạch số 3761/KH-SNV ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Sở Nội vụ về tổ chức lớp bồi dưỡng tiếng Anh chương trình IELTS năm 2016; căn cứ kết qả kiểm tra đầu vào do Trường Đại học Sài Gòn tổ chức vào ngày 16 tháng 12 năm 2016, ngày 09 tháng 02 năm 2017, Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 408/TB-SNV về kết quả kiểm tra đầu vào lớp bồi dưỡng tiếng Anh chương trình IELTS năm 2016 (chi tiết xem file đính kèm)

Ngày 10 tháng 01 năm 2017, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 87/SNV-CCVC về việc thông báo điểm thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2016. Trường hợp có nhu cầu phúc khảo bài thi, cán bộ, công chức phải viết đơn phúc khảo gửi trực tiếp về Hội đồng thi nâng ngạch công chức năm 2016, Bộ Nội vụ (địa chỉ: số 8 phố Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội) trước ngày 21 tháng 01 năm 2017. (Để biết thêm chi tiết vui lòng xem văn bản đính kèm)./.

Ngày 04 tháng 01 năm 2017, Hội đồng thi nâng ngạch công chức ban hành Thông báo số 27/TB-HĐTNN thông báo điểm thi nâng ngạch công chức Thành phố năm 2016(chi tiết xem file đính kèm)

Ngày 30 tháng 12 năm 2016, Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế năm 2016 ban hành Thông báo số 4769/TB-HĐTHCDNNVC về thông báo điểm thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế (từ hạng IV lên hạng III) năm 2016

DANH MỤC

Ông LÊ HOÀNG MINH được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một Thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận
Ngày 28 tháng 02 năm 2017, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Văn Khoa đã ký Quyết định số 21/QĐ-UBND-TC về điều động và bổ nhiệm ông Lê Hoàng Minh, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một Thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận; thời gian giữ chức vụ là ...
■  Công văn số 771/BNV-TCTCNN ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Bộ Nội vụ về tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Bộ và ngành Nội vụ.  (06/03)
■  Ông LÊ MINH HẢI được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh  (06/03)
■  Bà HUỲNH THỊ KIM CÚC được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh  (06/03)
■  Bà PHẠM KHÁNH PHONG LAN được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh  (06/03)
■  Ông HUỲNH QUỐC CƯỜNG (HUỲNH MINH KHÚC), Phó Chánh Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội  (27/02)
Ngày hành động vì công sở an toàn, văn minh và sạch đẹp 11-10-2014
Thực hiện chỉ đạo của Đoàn Khối Dân Chính Đảng Thành phố về tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 32 năm ngày truyền thống Thanh niên công nhân Thành phố (15/10/1982-15/10/2014), Đoàn Sở Nội vụ đã thực hiện "Ngày hành động vì công sở, nhà máy, xí nghiệp an toàn, văn minh, sạch đẹp"
■  Công trình thanh niên Đoàn Sở năm 2014  (16/10)
■  Lễ trưởng thành đoàn cho đoàn viên thuộc Đoàn Sở Nội vụ  (15/10)
■  Tổ chức hoạt động kỷ niệm 84 năm công tác dân vận và 58 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam  (15/10)
■  Tổ chức kỳ nghỉ hồng năm 2014  (15/10)
■  Tổ chức chuyến hành trình về nguồn và sinh hoạt dã ngoại  (24/07)
 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP