Bỏ qua nội dung chính

Ngày 23 tháng 8 năm 2016, Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức không qua thi thông báo về việc tổ chức kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển năm 2016 - đợt 2 tại Thông báo số 2943/TB-HĐKTSH; đề nghị các cơ quan, đơn vị thông báo cho các ông, bà đủ điều kiện tham gia kiểm tra, sát hạch biết và thực hiện. (Chi tiết vui lòng xem file đính kèm).

Học bổng Phát triển Nguồn nhân lực (JDS) là chương trình học bổng toàn phần do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam. Mục tiêu của JDS là hỗ trợ các hoạt động phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam thông qua việc cấp học bổng khóa học Thạc sỹ trong 02 năm bằng tiếng Anh tại các Đại học của Nhật Bản. Đối tượng của JDS là ...

Theo Thông báo số 2655/TB-SNV ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Sở Nội vụ về thi tuyển công chức làm việc tại các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016, Sở Nội vụ thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2016, cụ thể: Tên phòng, ban, đơn vị cần tuyển Vị trí việc làm cần tuyển dụng Yêu cầu ...

Ngày 29 tháng 7 năm 2016, Chi cục Văn thư - Lưu trữ ban hành Thông báo số 223/TB-SNV về việc xét tuyển viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố, cụ thể: 1. Viên chức kế toán: a) Nhu cầu tuyển dụng: 01 người b) Tiêu chuẩn tuyển dụng: - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán trở lên - Chứng chỉ ngoại ngữ: trình độ B hoặc bậc 2 khung ...

Ngày 26 tháng 7 năm 2016, Sở Nội vụ đã ban hành Thông báo số 2602/TB-SNV về thi tuyển công chức làm việc tại các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016 (Chi tiết xem văn bản đính kèm)./.

Ngày 30 tháng 6 năm 2016, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 2235/SNV-CCVC về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên hoặc tương đương gửi các Sở, ban, ngành Thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện; đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo về số lượng, cơ cấu ngạch công chức hiện có và đề nghị số lượng chỉ tiêu nâng ngạch lên chuyên viên hoặc tương đương năm 2016, đồng thời lập danh sách công chức có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch lên chuyên viên hoặc tương đương năm 2016 theo mẫu gửi về Sở Nội vụ chậm nhất ngày 08 tháng 7 năm 2016. (Nội dung chi tiết xem tập tin đính kèm)

Ngày 30 tháng 6 năm 2016, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 2236/SNV-CCVC về việc lập hồ sơ dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2016 gửi các Sở, ban, ngành Thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện; đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi danh sách công chức có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch, kèm hồ sơ đăng ký của từng cán bộ, công chức về Sở Nội vụ chậm nhất ngày 10 tháng 7 năm 2016 (tính theo dấu công văn đến của Sở Nội vụ). (Nội dung chí tiết xem tập tin đính kèm)

Sở Nội vụ nhận được Thư số HCM/237/1/2016 ngày 19/5/2016 của Tổng Lãnh sự Quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh về thông báo Học bổng của Chương trình Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật (ITEC) 2016-2017 của Chính phủ Ấn Độ; Sở Nội vụ đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phổ biến thông tin Học bổng ITEC 2016-2017 và tạo điều kiện cán bộ, công chức, ...

DANH MỤC

Ông Nguyễn Đức Thịnh được tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng cải cách hành chính Sở Nội vụ
Ngày 23 tháng 6 năm 2016, Giám đốc Sở Nội vụ đã ký Quyết định số 689/QĐ-SNV về việc tiếp nhận và bổ nhiệm công chức đối với ông Nguyễn Đức Thịnh, Phó Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Sở Tư pháp đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Cải cách hành chính thuộc Sở Nội vụ kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. Thời gian giữ ...
■  Ông Nguyễn Đức Thịnh được tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng cải cách hành chính Sở Nội vụ  (09/08)
■  Đoàn Kiểm tra cải cách hành chính Thành phố triển khai Kế hoạch số 1779/KH-UBND ngày 20/4/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về kiểm tra tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng đầu năm 2016  (09/08)
■  Quận 8 cấp phép xây dựng qua mạng  (02/08)
■  Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành nội dung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của viên chức, người lao động Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố và chi nhánh 24 quận - huyện  (22/07)
■  Ủy ban nhân dân quận Bình Tân điều chỉnh thời gian gia hạn trong Thư xin lỗi và tiếp tục tăng cường trách nhiệm thực hiện Thư xin lỗi khi giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hẹn.  (22/07)
 
Ngày hành động vì công sở an toàn, văn minh và sạch đẹp 11-10-2014
Thực hiện chỉ đạo của Đoàn Khối Dân Chính Đảng Thành phố về tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 32 năm ngày truyền thống Thanh niên công nhân Thành phố (15/10/1982-15/10/2014), Đoàn Sở Nội vụ đã thực hiện "Ngày hành động vì công sở, nhà máy, xí nghiệp an toàn, văn minh, sạch đẹp"
■  Công trình thanh niên Đoàn Sở năm 2014  (16/10)
■  Lễ trưởng thành đoàn cho đoàn viên thuộc Đoàn Sở Nội vụ  (15/10)
■  Tổ chức hoạt động kỷ niệm 84 năm công tác dân vận và 58 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam  (15/10)
■  Tổ chức kỳ nghỉ hồng năm 2014  (15/10)
■  Tổ chức chuyến hành trình về nguồn và sinh hoạt dã ngoại  (24/07)
 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP