Bỏ qua nội dung chính

Hội đồng thi nâng ngạch công chức chuyên viên và tương đương năm 2016 thông báo triệu tập cán bộ, công chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch chuyên viên và tương đương năm 2016. (chi tiết xem tập tin đính kèm)

Ngày 04 tháng 11 năm 2016, Hội đồng thi thăng hang chức danh nghề nghiệp ban hành Thông báo số 3972/TB-HĐTTHCDNNVC về triệu tập viên chức đủ điều kiện thi thăng hang chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế (từ hang IV lên hang III) năm 2016 (chi tiết xem file đính kèm)

Ngày 26 tháng 10 năm 2016, Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 3834/TB-SNV về rà soát thông tin và đóng phí dự thi thăng hang chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế (từ hạng IV lên hạng III) năm 2016

Ngày 25 tháng 10 năm 2016, Sở Nội vụ có Thông báo triệu tập thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi tuyển công chức Thành phố năm 2016. (Thông tin chi tiết xem tập tin đính kèm)

Ngày 25 tháng 10 năm 2016, Sở Nội vụ có thông báo về việc tổ chức thi thử môn trắc nghiệm trên máy tính. (Thông tin cụ thể xem tập tin đính kèm)

Trên cơ sở tổng hợp danh sách thí sinh dự thi tuyển công chức năm 2016 do các Sở, ban, ngành Thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện cử, Sở Nội vụ thông báo đến các cơ quan có nhu cầu tuyển dụng và các thí sinh việc rà soát lại thông tin và đóng lệ phí thi tuyển công chức năm 2016 (Chi tiết xem file đính kèm )

Thực hiện Quyết định số 1642/QĐ-BNV ngày 23 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2016 trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của nhà nước, Sở Nội vụ thông báo đến sở, ban, ngành Thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện về việc lập hồ sơ dự thi nâng ngạch và tương đương năm 2016 (chi tiết xem file đính kèm)

Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng tiếng Anh trình độ A2 và B1 theo khung tham chiếu chung Châu Âu

DANH MỤC

Ngày hành động vì công sở an toàn, văn minh và sạch đẹp 11-10-2014
Thực hiện chỉ đạo của Đoàn Khối Dân Chính Đảng Thành phố về tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 32 năm ngày truyền thống Thanh niên công nhân Thành phố (15/10/1982-15/10/2014), Đoàn Sở Nội vụ đã thực hiện "Ngày hành động vì công sở, nhà máy, xí nghiệp an toàn, văn minh, sạch đẹp"
■  Công trình thanh niên Đoàn Sở năm 2014  (16/10)
■  Lễ trưởng thành đoàn cho đoàn viên thuộc Đoàn Sở Nội vụ  (15/10)
■  Tổ chức hoạt động kỷ niệm 84 năm công tác dân vận và 58 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam  (15/10)
■  Tổ chức kỳ nghỉ hồng năm 2014  (15/10)
■  Tổ chức chuyến hành trình về nguồn và sinh hoạt dã ngoại  (24/07)
 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP