Bỏ qua nội dung chính
Thông báo triệu tập thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi tuyển công chức Thành phố năm 2014
Ngày 05 tháng 12 năm 2014, Hội đồng Thi tuyển công chức năm 2014 có Thông báo số 180/TB-HĐTTCC về triệu tập thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi tuyển công chức Thành phố năm 2014. Đề nghị các cơ quan, đơn vị và các thí sinh theo dõi và thực hiện theo thông tin tại Thông báo chi tiết đính kèm
Bổ sung thành viên Tổ Công tác xây dựng Đề án thành lập Khu kinh tế đặc biệt của Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 29 tháng 9 năm 2014, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân đã ký Quyết định số 4805/QĐ-UBND về bổ sung thành viên Tổ Công tác xây dựng Đề án thành lập Khu kinh tế đặc biệt của Thành phố Hồ Chí Minh như sau: 1. Ông Lê Văn Làm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Thành viên; 2. Ông Lê Minh Dũng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và ...
■  Công nhận thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ học bổng Huỳnh Tấn Phát nhiệm kỳ II (2014-2018)  (18/11)
■  Thành lập Liên đoàn Taekwondo Thành phố Hồ Chí Minh  (18/11)
■  Kiện toàn Nhóm Công tác liên ngành thực hiện dự án xây dựng đường nối từ nút giao thông An Lạc đến Quốc lộ 50 và dự án xây dựng cầu, đường Bình Tiên  (13/11)
■  Kiện toàn Nhóm Công tác liên ngành thực hiện dự án xây dựng đường nối vành đai phía Đông – xa lộ Hà Nội (đường Bình Thái – vành đai phía Đông, kể cả nút giao Bình Thái) và dự án xây dựng cầu bắc qua Rạch Chiếc trên đường vành đai phía Đông  (13/11)
■  Kiện toàn và đổi tên Nhóm Công tác liên ngành thực hiện Hợp đồng BOT đoạn An Sương – An Lạc, Quốc lộ 1A  (13/11)
■  Ông LÊ MINH DŨNG, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được điều động và bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ  (30/10)
■  Ông NGUYỄN VĂN THỌ, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc - Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH Một thành viên nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội  (30/10)
■  Bà TRẦN THỊ HẠNH, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội  (30/10)
■  Bà NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG, Phó Giám đốc - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội  (30/10)
■  Ông VÕ QUANG CHÂU, Phó Tổng Giám đốc - Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH Một thành viên nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội  (30/10)
Ông HUỲNH VĂN PHÙNG được bổ nhiệm chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ
Ngày 03 tháng 10 năm 2014, Giám đốc Sở Nội vụ đã ký ban hành Quyết định số 1979/QĐ-SNV về bổ nhiệm Ông Huỳnh Văn Phùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ. Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ...
■  THÔNG BÁO về nghỉ Lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm lần thứ 69 Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9  (22/08)
■  Thông báo về treo cờ Tổ quốc, nghỉ Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ (năm 2014)  (20/01)
■  Thông báo về treo cờ Tổ quốc, nghỉ Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ năm 2014  (14/01)
■  Thông báo về treo cờ Tổ quốc, nghỉ Tết Nguyên Đán Quý Tỵ (năm 2013)  (18/01)
■  THÀNH LẬP PHÒNG DOANH NGHIỆP THUỘC SỞ NỘI VỤ  (14/01)