Bỏ qua nội dung chính

Thực hiện Kế hoạch số 3761/KH-SNV ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Sở Nội vụ về tổ chức lớp bồi dưỡng tiếng Anh chương trình IELTS năm 2016; căn cứ kết qả kiểm tra đầu vào do Trường Đại học Sài Gòn tổ chức vào ngày 16 tháng 12 năm 2016, ngày 09 tháng 02 năm 2017, Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 408/TB-SNV về kết quả kiểm tra đầu vào lớp bồi dưỡng tiếng Anh chương trình IELTS năm 2016 (chi tiết xem file đính kèm)

Ngày 10 tháng 01 năm 2017, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 87/SNV-CCVC về việc thông báo điểm thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2016. Trường hợp có nhu cầu phúc khảo bài thi, cán bộ, công chức phải viết đơn phúc khảo gửi trực tiếp về Hội đồng thi nâng ngạch công chức năm 2016, Bộ Nội vụ (địa chỉ: số 8 phố Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội) trước ngày 21 tháng 01 năm 2017. (Để biết thêm chi tiết vui lòng xem văn bản đính kèm)./.

Ngày 04 tháng 01 năm 2017, Hội đồng thi nâng ngạch công chức ban hành Thông báo số 27/TB-HĐTNN thông báo điểm thi nâng ngạch công chức Thành phố năm 2016(chi tiết xem file đính kèm)

Ngày 30 tháng 12 năm 2016, Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế năm 2016 ban hành Thông báo số 4769/TB-HĐTHCDNNVC về thông báo điểm thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế (từ hạng IV lên hạng III) năm 2016

Ngày 15 tháng 12 năm 2016, Hội đồng Thi tuyển công chức Thành phố ban hành Thông báo số 4551/TB-HĐTTCC về công bố điểm thi tuyển công chức năm 2016 (chi tiết xem file đính kèm)

Hội đồng thi nâng ngạch công chức chuyên viên và tương đương năm 2016 thông báo triệu tập cán bộ, công chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch chuyên viên và tương đương năm 2016. (chi tiết xem tập tin đính kèm)

Ngày 04 tháng 11 năm 2016, Hội đồng thi thăng hang chức danh nghề nghiệp ban hành Thông báo số 3972/TB-HĐTTHCDNNVC về triệu tập viên chức đủ điều kiện thi thăng hang chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế (từ hang IV lên hang III) năm 2016 (chi tiết xem file đính kèm)

Ngày 26 tháng 10 năm 2016, Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 3834/TB-SNV về rà soát thông tin và đóng phí dự thi thăng hang chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế (từ hạng IV lên hạng III) năm 2016

DANH MỤC

Ngày hành động vì công sở an toàn, văn minh và sạch đẹp 11-10-2014
Thực hiện chỉ đạo của Đoàn Khối Dân Chính Đảng Thành phố về tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 32 năm ngày truyền thống Thanh niên công nhân Thành phố (15/10/1982-15/10/2014), Đoàn Sở Nội vụ đã thực hiện "Ngày hành động vì công sở, nhà máy, xí nghiệp an toàn, văn minh, sạch đẹp"
■  Công trình thanh niên Đoàn Sở năm 2014  (16/10)
■  Lễ trưởng thành đoàn cho đoàn viên thuộc Đoàn Sở Nội vụ  (15/10)
■  Tổ chức hoạt động kỷ niệm 84 năm công tác dân vận và 58 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam  (15/10)
■  Tổ chức kỳ nghỉ hồng năm 2014  (15/10)
■  Tổ chức chuyến hành trình về nguồn và sinh hoạt dã ngoại  (24/07)
 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP