Bỏ qua nội dung chính
Hội Trọng tài thương mại Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
5994/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2017Trọng tài thương mại
Hội Nữ Doanh nhân Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
990/QĐ-UBND ngày 06/3/2015sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của các nữ Doanh nhân Thành phố
Hội Thủy sản Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
2641/QĐ-UBND ngày 24/5/2016nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển sản xuất - kinh doanh và dịch vụ thủy sản
Hội Yến sào Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
5096/QĐ-UBND ngày 28/9/2017đầu tư, sản xuất, kinh doanh, hoạt động khoa học và kỹ thuật ngành yến sào
Hội Đá cảnh - Đá phong thủy Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
4130/QĐ-UBND ngày 12/8/2016đá cảnh, đá phong thủy
Liên đoàn Karatedo Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
1996/QĐ-UBND ngày 25/4/2015môn võ karatedo
Liên đoàn Aikido Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
5139/QĐ-UBND ngày 30/9/2017võ aikido
Liên đoàn Boxing Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
4705/QĐ-UBND ngày 01/9/2017môn boxing
Hội Hộ sinh Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
2259/QĐ-UBND ngày 15/5/2015tư vấn, giáo dục sức khỏe sinh sản, chăm sóc và thực hành các kỹ thuật về chuyên ngành hộ sinh
Quỹ Hỗ trợ giáo dục và tài năng thể thao học đường Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quyết định số 1353/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minhgiáo dục và rèn luyện thể chất học sinh
Quỹ Chất độc da cam/dioxin Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quyết định số 3021/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2010chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin giảm bớt khó khăn, cải thiện đời sống, hòa nhập với cộng đồng
Quỹ phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quyết định số 3593/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2009hỗ trợ, khuyến khích phát triển giáo dục tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và các hoạt động phát triển cộng đồng
Quỹ Bảo trợ tài năng thể thao Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quyết định số 31/2002/QĐ-UB ngày 02 tháng 4 năm 2002 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minhhỗ trợ vật chất cho cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài của Thành phố Hồ Chí Minh đạt thành tích trong thi đấu hoặc gặp chấn thương; cho cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài có hoàn cảnh gia đình khó khăn
Quỹ hỗ trợ giáo dục Lê Mộng ĐàoDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quyết định số 1570/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minhhỗ trợ các chương trình giáo dục, phát triển giáo dục vùng sâu, vùng xa, khuyến khích và tạo điều kiện động viên các giáo viên, học sinh, sinh viên trên địa bàn Thành phố có thành tích cao trong học tập, có hoàn cảnh khó khăn, có ý tưởng sáng tạo,...
Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Số 244/QĐ-UB ngày 31/8/1991 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minhtư vấn và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Hội Cầu - Đường - Cảng Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Số 67/QĐ-UB ngày 08/02/1990 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minhnghiên cứu, tư vấn, trao đổi kinh nghiệm, thông tin, phổ biến kiến thức về thành tựu khoa học kỹ thuật và ứng dụng khoa học kỹ thuật cầu - đường - cảng vào sản xuất
Hội Cơ học Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
số 270/QĐ-UB ngày 10/11/1988 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minhđào tạo, nghiên cứu và ứng dụng cơ học
Hội Cơ khí Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
số 466/QĐ-UB ngày 10/8/1989 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minhlĩnh vực cơ khí
Hội Châm cứu Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
số 5170/QĐ-UB ngày 11/12/2002 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minhnghiên cứu, giảng dạy về châm cứu, chữa bệnh bằng phương pháp châm cứu và các phương pháp điều trị phòng bệnh không dùng thuốc
Hội Dân tộc học - Nhân học Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
số 2598/QĐ-UB ngày 28/5/1996 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minhlĩnh vực dân tộc học, nhân học và những người ưa thích nghiên cứu về dân tộc học, nhân học
Hội Dược học Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
số 4529/QĐ-UB ngày 22/10/2003 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minhlĩnh vực dược
Hội Địa chất Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
số 5365/QĐ-UBND ngày 19/10/2005 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minhtư vấn, giám sát, thẩm định các công trình đo vẽ địa chất, điều tra, thăm dò, khai thác khoáng sản; đánh giá các hiện tượng tai biến địa chất, khảo sát nền móng các công trình; tham gia đào tạo, nghiên cứu địa chất
Hội Địa lý Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
số 61/QĐ-UB ngày 08/02/1990 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minhnghiên cứu và giảng dạy địa lý, tài nguyên và môi trường
Hội Điện lực Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
số 5708/QĐ-UBND ngày 25/11/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minhlĩnh vực điện lực
Hội Đông y Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
số 5393/QĐ-UBND ngày 20/10/2005 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minhnghiên cứu, giảng dạy về y học cổ truyền, chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền và các phương pháp điều trị, phòng bệnh không dùng thuốc
Hội Giáo dục nghề nghiệp Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
số 5408/QĐ-UB ngày 15/12/2003 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minhlĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
Hiệp hội Nhựa Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
số 925/QĐ-UB ngày 25/02/1998 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minhnhựa cao su hóa chất
Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
số 202/QĐ-UB ngày 22/6/1991 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minhxây dựng và vật liệu xây dựng
Hội Hoa lan cây cảnh Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
số 26/QĐ-UB ngày 26/02/1988 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minhnuôi trồng, nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, phân phối và thực hiện các dịch vụ liên quan đến hoa lan cây cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh
Hội Hóa học Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
số 98/QĐ-UB ngày 09/6/1988 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minhlĩnh vực hóa học
Hội Hợp tác các Phòng thí nghiệmDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
số 175/QĐ-UB ngày 11/7/1984 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minhlĩnh vực thí nghiệm
Hội Kế toán Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
số 4320/QĐ-UB ngày 21/12/1994 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minhtài chính, kế toán, kiểm toán và thuế
Hội Khoa học kinh tế và quản lý Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
số 20/QĐ-UB ngày 18/02/1987 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minhhợp tác, bồi dưỡng nghiệp vụ khoa học kinh tế và quản lý
Hội Khoa học kỹ thuật và Kinh tế biển Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
số 1180/QĐ-UBND ngày 26/3/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minhkhoa học kỹ thuật về kinh tế biển
Hội Khoa học kỹ thuật lâm nghiệp Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
số 21/QĐ-UB ngày 18/02/1987 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minhkhoa học kỹ thuật về lâm nghiệp
Hội Khoa học và kỹ thuật thủy lợi Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
số 238/QĐ-UB ngày 14/01/2003 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minhkhoa học kỹ thuật về thủy lợi
Hội Khoa học kỹ thuật xây dựng Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
số 141/QĐ-UB ngày 29/5/1984 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minhkhoa học kỹ thuật về xây dựng và vật liệu xây dựng
Hội Khoa học lịch sử Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
số 207/QĐ-UB ngày 30/9/1987 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minhkhoa học lịch sử
Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
số 4013/QĐ-UBND ngày 01/9/2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minhlĩnh vực phát triển nguồn nhân lực, nhân tài
Hội Khoa học tâm lý giáo dục Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quyết định số 25/QĐ-UB ngày 26/02/1988 và Quyết định số 5275/QĐ-UBND ngày 17/11/2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minhnghiên cứu, giảng dạy, phổ biến ứng dụng tâm lý học và giáo dục học
Hội Làm vườn và trang trại Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quyết định số 62/QĐ-UB ngày 23/02/1989 và Quyết định số 1074/QĐ-UBND ngày 19/3/2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minhlĩnh vực vườn, ao, chuồng và trang trại
Hội Nghiên cứu và giảng dạy văn học Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
số 223/QĐ-UB ngày 27/10/1988 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minhlĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy văn học
Hội Ngôn ngữ học Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
số 238/QĐ-UB ngày 26/7/1991 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minhnghiên cứu, giảng dạy ngôn ngữ học, Việt ngữ học
Hội Nước và Môi trường Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
số 427/QĐ-UB ngày 21/12/1990 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minhlĩnh vực nước và môi trường
Hội Ô tô và Thiết bị động lực Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
số 2695/QĐ-UB ngày 12/5/1999 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minhcông nghiệp và dịch vụ ô tô, xe máy, thiết bị động lực
Hội Quy hoạch và phát triển đô thị Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
số 525/QĐ-UB ngày 22/01/2001 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minhnghiên cứu quy hoạch xây dựng và quản lý phát triển đô thị
Hội Sinh học và công nghệ sinh học Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quyết định số 236/QĐ-UB ngày 24/11/1987 và Quyết định số 1929/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minhlĩnh vực sinh học và công nghệ sinh học
Hội Sinh vật cảnh Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
số 133/QĐ-UB ngày 11/4/1990 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minhsinh vật cảnh hoặc liên quan sinh vật cảnh
Hội Sở hữu trí tuệ Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
số 80/2005/QĐ-UB ngày 23/5/2005 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minhsở hữu trí tuệ và lĩnh vực liên quan đến sở hữu trí tuệ và sáng tạo
Hội Thống kê Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
số 3812/QĐ-UBND ngày 04/9/2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minhlĩnh vực thống kê và các lĩnh vực kinh tế - xã hội liên quan đến thống kê
Hội Thư viện - Tư liệu và Thông tin khoa học Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
số 237/QĐ-UB ngày 04/7/1990 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minhlĩnh vực thư viện, lưu trữ tài liệu, thông tin khoa học
Hội Tin học Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
số 99/QĐ-UB ngày 09/6/1988 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minhlĩnh vực liên quan đến công nghệ thông tin - truyền thông
Hội Toán học Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
số 60/QĐ-UB ngày 20/4/1988 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minhlĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu và ứng dụng toán học
Hội Trắc địa - Bản đồ Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
số 5731/QĐ-UB ngày 24/8/2000 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minhcông tác trắc địa, bản đồ, viễn thám, công nghệ thông tin địa lý và các công việc liên quan đến Tài nguyên và Môi trường
Hội Truyền thông - Điện tử Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
số 82/QĐ-UB ngày 21/02/1990lĩnh vực truyền thông, điện tử
Hội Khoa học công nghệ tự động Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
số 4637/QĐ-UB ngày 24/6/1995 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minhlĩnh vực tự động hóa
Hội Vật lý Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
số 192/QĐ-UB ngày 29/8/1987 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minhnghiên cứu, ứng dụng triển khai, giảng dạy, phổ biến thành tựu và kiến thức vật lý
Hội Y học Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
số 25/QĐ-UB ngày 01/02/1979 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minhlĩnh vực y tế
Hội Công nghệ vi mạch bán dẫn Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
số 6568/QĐ-UBND ngày 25/12/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minhnghiên cứu, đào tạo, phổ biến, ứng dụng, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ngành vi mạch bán dẫn
Hội Nữ trí thức Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
số 3584/QĐ-UBND ngày 19/7/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minhphát huy năng lực, vai trò của chị em trong hoạt động tri thức, nâng cao trình độ, kiến thức cho phụ nữ

Hình ảnh Thanh Tiêu đề Trang Web Part
Trang mau co Left-Right